Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

8 resultaten
 1. Oratie Edwin Buitelaar Verstedelijking verklaard

  Op 15 mei 2019 hield Edwin Buitelaar zijn inaugurele rede bij de aanvaardiging van de door het PBL ingestelde leerstoel Land and Real Estate Development aan de Universiteit Utrecht.

 2. Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord

  Op 10 juli 2018 is het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA) gepresenteerd. De voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, heeft het PBL gevraagd om te analyseren welke...

 3. 'Brede welvaart' in het onderzoek van het PBL

  Een commissie van de Tweede Kamer heeft onderzoek gedaan naar brede welvaart en hiervoor PBL gevraagd om een overzicht op te stellen van reeds beschikbare kennis en relevante ontwikkelingen. De...

 4. Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen. Second opinion

  De raming van de ruimtelijke investeringsbehoefte zou niet alleen de grondexploitatietekorten moeten omvatten, zoals nu het geval is, maar juist de kosten en opbrengsten van alle...

 5. Smog algemene informatie

  In de zomer is sprake van smog bij verhoogde concentraties van ozon en fijn stof in de lucht. Verhoogde concentraties ozon ontstaan onder invloed van zonlicht uit stikstofoxiden en koolwaterstoffen...

 6. Beleidsadvies: Ruimtelijkeconomisch beleid in de kenniseconomie

  Het ruimtelijkeconomisch beleid van het Rijk zet in op het versterken van de sterke regio’s, de ‘pieken in de delta’. In deze studie zet het Ruimtelijk Planbureau (RPB) vraagtekens bij dit...

 7. Ruimte voor debat

  30 Januari 2008 nam Wim Derksen afscheid van het Ruimtelijk Planbureau. Begin januari is hij gestart in zijn nieuwe functie: rijksvertegenwoordiger schaalsprong Almere. Tijdens zijn afscheid,...

 8. Unseen Europe

  De Europese Unie is, direct of indirect, betrokken bij de belangrijkste terreinen van het nationale ruimtelijke beleid. Daarbij zijn de indirecte, en daardoor minder goed zichtbare, effecten vaak...