Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

10 resultaten
 1. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 2. PBL quickscan: Energietransitie leidt tot meer spanning op de arbeidsmarkt

  Knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen de geplande energietransitie uit het Regeerakkoord belemmeren. De benodigde veranderingen in investeringen en energiegebruik leiden tot een verschuiving van de...

 3. Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt - een quickscan

  Op verzoek van de ministeries van EZK en SZW en de SER heeft het PBL een quickscan uitgevoerd naar de regionale en sectorale gevolgen van de energietransitie voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Door...

 4. Blog TVV - Tamelijk effectief en voor de lange termijn houdbaar

  Die kwalificatie plakte het IBO sociale huur onlangs op  de huurtoeslag en de sociale sector. Het mocht ook wel een keer gezegd worden. Nog wel de nodige verbeterpuntjes, maar kind en badwater zijn...

 5. Het PBL-normenkader voor modellen

  Het PBL gebruikt sinds enkele jaren een eigen normenkader voor de kwaliteitsborging van wetenschappelijke modellen. Omdat de kwaliteit van modellen in interactie met externen wordt geborgd, maakt...

 6. Grootschalige of kleinschalige verstedelijking?

  Het blijft een fascinerende ervaring: als je de grens oversteekt, valt het meteen op aan de bebouwing dat je in België of Duitsland bent. Hoewel landschappelijke en sociaal-economische condities...

 7. Wat kan fietsbeleid betekenen voor het klimaatbeleid?

  In 2007 hebben de Nederlandse gemeenten en het Rijk een klimaatakkoord afgesloten. Dat akkoord bevat afspraken op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van...

 8. Review Saneringstool versie 1.2

  De Saneringstool is een rekeninstrument om knelpunten voor de luchtkwaliteit op te sporen en te onderzoeken hoe lokale maatregelen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Voor de meeste...

 9. Beleidssamenvatting. Ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer: Programma Beheer en Staatsbosbeheer 2000-2006

  Het gaat beter met de natuur, behalve in het agrarisch gebied. Agrarisch natuurbeheer kan effectiever zijn voor landschapsbehoud als het zich sterker richt op nationale landschappen. Voor...

 10. Ruimte in debat 2003/02

  In dit tweede nummer van Ruimte in Debat wil Arnold Reijndorp het debat over stedelijke vernieuwing naar een hoger niveau tillen en het statische beeld van de achterstandswijk en zijn bewoners...