Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

30 resultaten
 1. Blog Energiepodium - Tijd waarin we zonder oliebeleid kunnen, is voorbij

  In 2000 was ons aandeel van olie in het primair energieverbruik gelijk aan het Europese gemiddelde. In 2015 was het bij ons licht gestegen tot 38 procent, in 2030 zal het zonder nieuw beleid tot...

 2. Het effect op het Nederlandse energieverbruik van maatregelenpakketten voor 49% emissiereductie van broeikasgassen

  Deze notitie beschrijft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het effect van verschillende nationale maatregelpakketten voor de reductie van broeikasgasemissies op het...

 3. Europese doelen voor lucht, klimaat en energie in 2030: gevolgen voor economie en emissies

  In deze studie verkent het PBL wat in 2030 de mogelijke economische gevolgen en effecten op emissies zijn van de aangescherpte Europese beleidsdoelen voor lucht, klimaat en energie.

 4. Brusselse steun en kaders voor de Nederlandse Energieagenda

  Eind 2016 heeft het kabinet in de Energieagenda de route geschetst naar een CO 2 -arme energievoorziening in 2050. Kort daarvoor heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen gepubliceerd...

 5. Natuur en biodiversiteit

  Natuur onder spanning In het dichtbevolkte Nederland is de natuur niet overvloedig aanwezig. Door bevolkingsgroei en economische ontwikkeling is het landgebruik veranderd, denk aan...

 6. Beleidsruimte energietransitie gebouwde omgeving van gemeenten. Casestudie Utrecht

  Deze notitie analyseert de beleidsruimte van de gemeente Utrecht in het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze publicatie kan daarom als inspiratie dienen voor gemeenten...

 7. Blog Energiepodium - Toekomstdenken: over de grens begint een zwart gat

  In het kader van de Energie Unie wordt lidstaten gevraagd in 2017 energiescenario’s in te leveren tot 2030 met een doorkijkje naar 2050. De Europese Commissie stuurt aan op een geüniformeerd...

 8. Verkeer en vervoer in de Nationale Energieverkenning 2015

  Dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015 beschrijft hoe de projecties daarin tot stand zijn gekomen van het energiegebruik en de emissies van verkeer en vervoer. Ook...

 9. Huidige KRW-doelen vragen om meer maatregelen

  De maatregelen in de nieuwe plannen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in veel wateren onvoldoende om de ecologische einddoelen te halen. Dit blijkt uit een vandaag verschenen...

 10. De kosten en baten van het Commissievoorstel ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen

  De Europese Commissie heeft in 2013 een voorstel uitgebracht voor het verbeteren van de luchtkwaliteit door het verminderen van de uitstoot van een vijftal luchtverontreinigende stoffen. Elke...