Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

1950 resultaten
 1. Voetafdrukken van Nederlanders. Energie- en ruimtegebruik als gevolg van Consumptie. Achtergronden MB98 en MB99

  Dit rapport geeft een nadere invulling aan het idee van afwenteling van milieuproblemen op het buitenland achter de indicator ' ecological footprint ' zoals die door Wackernagel en Rees...

 2. Ontwikkeling van een biologische indicator voor bodemkwaliteit t.b.v. MB/MV. Verslag van een workshop gehouden op 13 april 1995

  In de Milieubalans en Milieuverkenning die het RIVM regelmatig uit gaat brengen wordt er naar gestreefd een sterk gecondenseerd en eenvoudig leesbaar beeld te geven van de milieukwaliteit. Hiervoor...

 3. Effecten ontwerp Klimaatakkoord

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Klimaatberaad heeft het PBL het ontwerp Klimaatakkoord (OKA) doorgerekend. Centraal in deze analyse staan de verwachte effecten...

 4. Modelgebruik elektrische voertuigen

  Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van...

 5. Ontwerp-Klimaatakkoord: Grote stappen mogelijk, maar nog veel werk aan de winkel

  Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO 2 -equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een...

 6. Cities in the Netherlands (Chinese)

  In the Netherlands, about three quarters of the population live in urban areas and almost 80% of the jobs can be found there. In 2015, the Dutch Government launched its Agenda Stad, a national...

 7. Cities in Europe (Chinese)

  Cities are expected to play a key role in delivering the Europe 2020 strategy for smart, green and inclusive growth. Therefore, the European Commission, EU Member States and European cities are...

 8. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransite stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit rapport...

 9. Werkzekerheid en de start op de arbeidsmarkt: de rol van de regio

  Deze notitie laat zien dat regionale omstandigheden van invloed zijn op de kans dat starters in de eerste vijf jaar van hun loopbaan werk kunnen behouden. Voor starters uit de periferie of een...

 10. Werkzekerheid na werkloosheid: de rol van de arbeidsmarktregio

  Deze notitie laat zien dat regionale omstandigheden van invloed zijn op de kans dat voormalig werklozen in de eerste vijf jaar van hun loopbaanvervolg werk kunnen behouden. Voor voormalig werklozen...