Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

1915 resultaten
 1. Voetafdrukken van Nederlanders. Energie- en ruimtegebruik als gevolg van Consumptie. Achtergronden MB98 en MB99

  Dit rapport geeft een nadere invulling aan het idee van afwenteling van milieuproblemen op het buitenland achter de indicator ' ecological footprint ' zoals die door Wackernagel en Rees...

 2. Ontwikkeling van een biologische indicator voor bodemkwaliteit t.b.v. MB/MV. Verslag van een workshop gehouden op 13 april 1995

  In de Milieubalans en Milieuverkenning die het RIVM regelmatig uit gaat brengen wordt er naar gestreefd een sterk gecondenseerd en eenvoudig leesbaar beeld te geven van de milieukwaliteit. Hiervoor...

 3. Opportunities for Enhanced Action to Keep Paris Goals in Reach

  Contribution to the Talanoa Dialogue by the COMMIT and CD-LINKS projects, to provide negotiators with the latest findings on ratcheting up ambition.

 4. Long-term, Low-emission Pathways in Brazil, Canada, EU, India and Japan

  To provide negotiators with the latest findings on national long-term, low-emission pathways, informing the formulation of mid-century strategies.

 5. Mobility and electricity in the digital age Public values under tension

  One of the domains where digitisation has unmistakably entered a crucial phase is infrastructure, especially those of mobility and electricity. In this report, PBL Netherlands Environmental...

 6. Beleidslessen eco-innovatie

  Deze studie analyseert de belemmeringen voor eco-innovaties in Nederland. Eco-innovaties kunnen alleen succesvol worden als aan meerdere voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden variëren van de...

 7. Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord

  Op 10 juli 2018 is het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA) gepresenteerd. De voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, heeft het PBL gevraagd om te analyseren welke...

 8. Fiscale vergroening en de auto van de zaak

  Auto’s van de zaak zijn een factor van betekenis als het gaat om vergroening van de Nederlandse personenautomobiliteit. In deze studie is de naar CO 2 -uitstoot gedifferentieerde bijtelling...

 9. Using planetary boundaries to support national implementation of environment-related Sustainable Development Goals

  This report presents a methodology for translating the global environment-related ambitions of the Sustainable Development Goals (SDGs) into national policy targets and applies this to the...

 10. Monitor infrastructuur en Ruimte 2018: Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het PBL (...