Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

536 resultaten
 1. Achteruitgang natuur gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van de mens

  De huidige mondiale inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen: ingrijpende en fundamentele maatschappelijke veranderingen zijn nodig om het...

 2. Transitie naar koken op schonere brandstof in Afrika goed voor mens en milieu

  Meer dan 700 miljoen mensen in Afrika ten zuiden van de Sahara gebruiken nog steeds traditionele biomasssa (hout of houtskool) in open vuren of inefficiënte toestellen om te koken. Dit heeft...

 3. PBL-nieuwsbrief 4 juni 2019: Maatregelen houtstook en verkeer meest effectief voor verbetering luchtkwaliteit tot 2030

  Achteruitgang natuur gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van de mens ...
 4. Maatschappelijk draagvlak voor transitiebeleid

  In lijn met de klimaatafspraken van Parijs streeft de Nederlandse regering naar een reductie van de CO 2 -uitstoot met 49% in 2030. Daarnaast lanceerde de regering in 2016 het Rijksbrede...

 5. Landschap in transitie

  Nederlanders hechten aan hun landschap. Maar met name door de energietransitie, ontwikkelingen in de landbouw en de behoefte aan meer woningen, staat onze groene collectieve ruimte onder druk....

 6. Parijsakkoord en luchtvaart

  Deze notitie schetst aan de hand van meerdere scenario’s wat het Parijse klimaatakkoord kan betekenen voor de omvang van de luchtvaart via Nederland. Welke gevolgen precies zullen optreden, is...

 7. Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

  Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op...

 8. Blog Energiepodium: Wat kunnen we leren van Zweden

  Zweden heeft een variant van de warmtevoorziening die Nederland zich tot doel heeft gesteld in 40 jaar gerealiseerd en Pieter Boot leert graag van de Noordelingen die een concrete beleidsaanpak...

 9. Effect voorstellen CO2-heffing

  CO 2 -beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als in de plannen van het kabinet. De mogelijke...

 10. Transities naar koken op schonere brandstof in Afrika ten zuiden van de Sahara

  Het verminderen van het gebruik van hout en houtskool voor koken kan honderdduizenden gevallen van kindersterfte door luchtverontreiniging voorkomen. Dit rapport verkent verschillende beleidsopties...