Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

10 resultaten
 1. Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het zuidelijk veehouderijgebied

  Op 30 maart 2017 publiceerde het PBL het Syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet. Daarin werd de notitie over overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het zuidelijk...

 2. Ambities in het Nederlandse milieubeleid: toen en nu

  De ambities van het Nederlandse milieubeleid bereikten begin jaren 90 een hoogtepunt, wat inspirerend werkte en veel goede ontwikkelingen in gang heeft gezet. Sinds het begin van de 21e eeuw neemt...

 3. Nitraat en gezondheid

  Nederland, de EU en de wereld-gezondheids-organisatie (WHO) hanteren 50 milligram nitraat per liter als de norm voor nitraat in drinkwater. De gezondheidsrisico’s van nitraat in drinkwater zijn al...

 4. The Role of Nitrate in Human Health

  The EU and the World Health Organization apply a drinking water standard for nitrate in drinking water of 50 milligrams per litre. The risks to human health posed by nitrate in drinking water have...

 5. Methods for calculating transport emissions in the Netherlands

  This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used for calculating the emission of environmental pollutants from mobile sources in the Netherlands. The...

 6. Changing track, changing tack; Dutch ideas for a robust environmental policy for the 21st century

  The positive effects of environmental policy in the past do not guarantee adequate results for the future. Present and future environmental challenges require new approaches, primarily because the...

 7. Evaluatie Meststoffenwet 2012

  Mede dankzij de inzet van de boeren is onder invloed van het mestbeleid de waterkwaliteit tot ongeveer 2003 verbeterd. Daarna verbeterde de waterkwaliteit nog maar beperkt. Momenteel voldoet op...

 8. Wissels omzetten

  Het is tijd voor een herijking van het Nederlandse milieubeleid. Willen we de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw structureel aanpakken, dan zullen overheden, in samenspraak met burgers en...

 9. Verbetering waterkwaliteit door mestbeleid vlakt af, helft meetlocaties voldoet aan doel

  Het mestbeleid leidt de laatste tien jaar in beperkte mate tot verbetering van de waterkwaliteit. Op de helft van de meetpunten in het landelijk gebied zijn de stikstof- en fosforconcentraties in...

 10. Methods for calculating transport emissions in the Netherlands

  This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the emission of environmental pollutants from mobile sources in the Netherlands. The emissions...