Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

65 resultaten
 1. Mol weights NMVOC groups

  NMVOC profiles: Average molecular weight

 2. Mol weights NMVOC groups

  NMVOC profiles: Average molecular weight

 3. New Dynamics in Global Environmental Governance

  In the face of urgency of addressing global sustainability challenges and limited political will and capacity at national and international governmental levels to take effective action, new agents...

 4. Kennisontwikkeling voor een duurzame samenleving, Bevindingen visitatiecommissie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 2017

  In november 2017 heeft de tweede visitatie van het PBL plaatsgevonden, waarbij zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de beleidsmatige relevantie van het werk van het PBL en de...

 5. Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt - een quickscan

  Op verzoek van de ministeries van EZK en SZW en de SER heeft het PBL een quickscan uitgevoerd naar de regionale en sectorale gevolgen van de energietransitie voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Door...

 6. Nature in Modern Society

  The relationship between nature and people is changing, which raises the question of how policies could respond. This book includes five essays, by internationally renowned philosophers,...

 7. Science-based greenhouse gas emission targets for agriculture and forestry

  To limit global warming to well below 2 °C, as agreed in the Paris Climate Agreement, climate actions by the Agriculture, Forestry and Other Land-Use (AFOLU) sector are crucial. The greenhouse gas...

 8. Perspectives on the future of nature in Europe: storylines and visualisations

  The occurrence of many species in the EU is expected to decline further, making it difficult to achieve the 2050 policy vision. The Nature Outlook study elaborates four perspectives on the future...

 9. Philosophers’ Dialogue on Nature in Modern Society, Now and in the Future – Watch the videos!

  On 11 November 2015, renowned philosophers Bruno Latour, Roger Scruton, Wilhelm Schmid and Annemarie Mol engaged in an inspirational, thought-provoking exchange of ideas on the fundamental value of...

 10. Nieuwe samenstelling Begeleidingscollege PBL

  De minister van Infrastructuur en Milieu heeft vrijdag 1 juli 5 nieuwe leden benoemd voor het Begeleidingscollege PBL, en 3 leden herbenoemd van wie de benoemingstermijn was afgelopen.