Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

102 resultaten
 1. Natuurpact Rijk en provincies: Provincies investeren in 2013 in internationale natuur- en waterdoelen

  Met de afspraken in het regeerakkoord geeft kabinet-Rutte II (2012) een financiële impuls aan het natuurbeleid. In 2013 investeren de provincies de 126,9 miljoen euro in 43 geselecteerde...

 2. Review van de rapportage implementatie brandstofkwaliteitsrichtlijn door de NEa

  Nederland loopt voorop met de rapportage over de implementatie van de Europese brandstofkwaliteitsrichtlijn (Fuel Quality Directive – FQD); andere EU-landen als Duitsland, Engeland en Zweden hebben...

 3. Vergroenen en verdienen; op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal er fors ingezet moeten worden op vergroening. Concurrerende landen om ons heen zijn hier al verder in en richten hun...

 4. Aanpassen met beleid. Bouwstenen voor een integrale visie Klimaatadaptatie

  De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft mede namens de minister de Tweede Kamer toegezegd een integrale Klimaatagenda Mitigatie/Adaptatie op te stellen. In de Klimaatagenda...

 5. Verkenning van elektrische vervoersconcepten in Nederland

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) hebben een verkennende kwalitatieve studie gedaan naar concepten voor elektrisch vervoer die door...

 6. PBL-Academielezing: Claus Leggewie over 'Energiewende vanuit de samenleving'

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft de Duitse politicoloog, cultuurwetenschapper en lid van de Duitse Adviesraad voor Global Change Claus Leggewie uitgenodigd om op 8 april 2013 een...

 7. Wissels omzetten

  Het is tijd voor een herijking van het Nederlandse milieubeleid. Willen we de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw structureel aanpakken, dan zullen overheden, in samenspraak met burgers en...

 8. Germany, Denmark and the United Kingdom: lessons to be learnt for the Netherlands?

  This report synthesises the outcomes of the seminar on the Energy Transitions in North-western Europe. The aim of the seminar was to feed lessons learnt from Germany, Denmark and the United Kingdom...

 9. Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk: lessen te leren voor Nederland?

  De Sociaal Economische Raad (SER) organiseerde onlangs een seminar onder de titel 'Energy Transitions in North-western Europe'. Het doel van het seminar was om ervaringen en lessen uit...

 10. Woningprijzen: bepalende factoren en actoren

  In opdracht van de Tweede Kamer heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een overzichtsstudie geschreven over de factoren en actoren die een rol spelen bij de totstandkoming van...