Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

102 resultaten
 1. De Duitse Energiewende: Inspiratie voor Nederland?

  Werkgevers- en werknemersorganisaties in Nederland denken momenteel samen binnen de SER na over een ‘Nationaal Energieakkoord’. De opgave voor Nederland is groot want het wil in 2050 naar een 100%...

 2. Samenhang in de Delta: op weg naar een integrale visie en goed afgestemde investeringsbeslissingen

  Integraal werken geeft betere oplossingen en kan geld opleveren als de samenhang tussen economie, veiligheid, recreatie en natuur inhoudelijk én in de tijd goed in beeld is gebracht. Hiervoor is...

 3. De staat van de ruimte 2010: de herschikking van stedelijk Nederland

  Stedelijk Nederland verandert in rap tempo. Steeds minder is de stad een afgebakend bebouwd gebied, met een enkel centrum als focus. In plaats daarvan ontstaat een stedelijk gebied met een grote...

 4. Kwetsbaarheid van mens en milieu - uitdagingen en kansen. Achtergrond rapport bij Hoofdstuk 7 van GEO-4

  Dit is het achtergrond rapport bij de kwetsbaarheidanalyses in de vierde Wereld Milieuverkenning ( Global Environment Outlook ), uitgegeven in oktober 2007 door het Milieuprogramma van de...

 5. De staat van de ruimte 2007

  Nederland verandert snel. Velen klagen over de verrommeling van het landschap. Het kabinet wil Nederland mooier maken. Dat zal alleen lukken als we bereid zijn om na te denken over nieuwe...

 6. Verhuiswensen en verhuisgedrag in Nederland - Een landsdekkende studie

  In Nederland is de discrepantie tussen verhuiswensen en uiteindelijk verhuisgedrag groot. De meeste verhuisgeneigden slagen er niet in binnen twee jaar te verhuizen. Tegelijkertijd hebben tussen...

 7. Vlees: is het goed, fout of zwak?

  Opeens staat vlees in het midden van de belangstelling: de Tweede Kamer behandelt het burgerinitiatief 'Stop Fout Vlees', Elsevier wijdt er een omslagartikel aan en de documentaire...

 8. Beleidsadvies: Ruimtelijke-effectanalyses van EU-beleid: een leidraad

  Om beter inzicht te krijgen in de ruimtelijke effecten van het EU-beleid, heeft de minister van VROM het Ruimtelijk Planbureau (RPB)gevraagd een methodiek te ontwikkelen die kan helpen in te...

 9. Symposium Participeren in kennisproductie: informatie voor workshopleiders

  Hartelijk bedankt voor uw initiatief om een workshop te leiden! Wij hebben ervoor gekozen om in de middag een “open space” element in te lassen. Dat betekent dat de deelnemers verantwoordelijk zijn...

 10. Beleidsadvies: Effecten van omzetting van de aanschafbelasting op personenauto’s in een kilometerprijs

  Als de aanschafbelasting op nieuwe personenauto’s (BPM) zou worden meegenomen in een kilometerprijs, neemt het autogebruik sterker af dan wanneer alleen de motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt...