Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

102 resultaten
 1. Effecten omzetting BPM personenauto's in kilometerprijs

  Het kabinet heeft eind november 2007 besloten tot de invoering van een kilometerprijs voor het wegverkeer. Het is de bedoeling dat in 2016 een nieuw systeem, Anders Betalen voor Mobiliteit, is...

 2. Ruimte in debat 2007/04

  Door de Deltawerken en de stevige rivierdijken zijn we in Nederland op dit moment beter beschermd tegen overstromingen dan ooit. Maar hoe zit het met onze toekomstige veiligheid, als de voorspelde...

 3. Ruimte voor debat

  30 Januari 2008 nam Wim Derksen afscheid van het Ruimtelijk Planbureau. Begin januari is hij gestart in zijn nieuwe functie: rijksvertegenwoordiger schaalsprong Almere. Tijdens zijn afscheid,...

 4. CAFE Baseline onvoldoende voor Nederland

  Voor de positiebepaling van Nederland in onderhandelingen over nieuw Europees luchtverontreinigingsbeleid volstaan de uitgangspunten van het CAFE baseline scenario niet. Een eigen nationaal...

 5. Argumenten klimaatsceptici zijn onhoudbaar

  In de media is veel aandacht voor de film "The Great Global Warming Swindle" . Hierin draait het vooral om de vraag of de waargenomen klimaatverandering in de laatste 50 jaar door de...

 6. Achtergronden: Kijkend naar Nederland

  Hoe verandert de ruimte? Hoe verandert het gebruik van de ruimte? Hoe veranderen de ideaalbeelden van de ruimte? En hoe verandert de identiteit van de gebruiker van de ruimte?

 7. Beleidsadvies: Een nieuwe stedelijke agenda

  Een nationaal en lokaal beleid gericht op vermindering van de grootstedelijke problemen blijft zinvol; ook na 2009, wanneer het huidige grotestedenbeleid ten einde loopt. Wel is het beter de...

 8. Afgeschermde woondomeinen in Nederland

  Wooncomplexen met een besloten karakter, zoals binnenhoven en woonpleinen, worden in Nederland steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor zo'n woonplek vanuit de behoefte aan...

 9. Klimaat- en energieplannen GroenLinks en D66

  In grote lijnen liggen de ambities van GroenLinks en D66 wat betreft de in 2020 te bereiken klimaat- en energiedoelen dicht bij de kabinetsplannen: 30% broeikasgasemissiereductie, forse...

 10. Zeespiegelstijging in IPCC rapport - Betekenis voor Nederland

  Uit het zojuist verschenen IPCC rapport en de bevindingen van het KNMI blijkt dat zeespiegel deze eeuw voor de Nederlandse kust nog met maximaal 85 cm kan stijgen. Meer is niet uitgesloten vanwege...