Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

102 resultaten
 1. Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen

  Hoewel de binnengrenzen in Europa aan belang inboeten, is bij grensoverschrijdende projecten, als de hogesnelheidslijn (HSL) en de IJzeren Rijn, het denken in nationale belangen nog altijd...

 2. Paper: Toekomstverkenning grotestedenbeleid

  Het grotestedenbeleid is in zijn huidige vorm uitgewerkt. Hoewel het de afgelopen jaren economisch gezien beter gaat met de grote steden, is dit succes eerder te danken aan de conjunctuur dan aan...

 3. Ruimte in debat 2005/05

  Ruimtelijke segregatie staat sterk in de belangstelling. Het is een onderwerp waarmee bestuurders en wetenschappers zich al vele jaren bezighouden. In hun streven om segregatie tegen te gaan,...

 4. Kennishubs in Nederland

  Fundamenteel onderzoek op het gebied van kennisgedreven technologieën, als de biotechnologie en de ICT, concentreert zich in Nederland al jarenlang in een beperkt aantal regio's. Het zijn met...

 5. De prijs van de plek

  De kwaliteit van de woonomgeving heeft een belangrijke invloed op de prijs van koop- woningen. Met name in de stad, maar ook op het platteland, bepaalt de omgeving voor meer dan de helft de prijs...

 6. De atlas van kennis en innovatie

  De aanblik van het Nederlandse platteland zal de komende decennia flink veranderen. Op steeds meer plaatsen verdwijnt de landbouw als dominante functie en daarmee als bepaler van het landschap,...

 7. Het gras bij de buren

  De ruimteclaims op de waardevolle groene genieden in Nederland nemen toe. Hierdoor is er behoefte aan duidelijke visie op de bescherming van deze gebieden. Daarvoor kan heel goed inspiratie worden...

 8. De markt doorgrond

  Het is tijd dat de overheid zich richt op doeltreffender en doelmatiger alternatieven voor het huidige grondmarktbeleid. De werking van de grondmarkt heeft ertoe geleid dat landbouwgrond een...

 9. Een andere marktwerking

  In Nederland wordt bij de inrichting van de ruimte te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het privaatrecht biedt. De privaatrechtelijke regels die zijn verbonden aan het eigendom van...

 10. Kennis op de kaart

  Het huidige overheidsbeleid legt een te eenzijdig accent op onderzoek en ontwikkeling (R&D: Research and Development ) in de industrie als motor voor de kenniseconomie. In de moderne...