Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

23 resultaten
 1. EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

  De Europese Commissie heeft in 2014 voorstellen gedaan voor het Europese beleidskader voor klimaat en energie voor 2030. Onderdeel hiervan is het vaststellen van doelen om broeikasgasemissies met...

 2. Elektrisch rijden goed voor milieu en leefomgeving, maar wel duur

  Als alle personenauto’s in Nederland op elektriciteit zouden rijden, verbetert het milieu en de leefomgeving vooral in de steden, met name door minder CO 2 -uitstoot en geluidshinder. Ook wordt...

 3. Beleidsscenario’s van toekomstige demografische ontwikkelingen in Europa

  In het kader van het programma ESPON 2013 (onderzoeksprogramma voor ruimtelijke ontwikkeling en beleid op Europees niveau) is in de scenariostudie DEMIFER ( Demographic and Migratory Flows...

 4. Woningprijzen: bepalende factoren en actoren

  In opdracht van de Tweede Kamer heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een overzichtsstudie geschreven over de factoren en actoren die een rol spelen bij de totstandkoming van...

 5. Nieuw beleid stopt onbeheerste groei verkeerslawaai

  De introductie van geluidproductieplafonds voor snelwegen en spoorwegen leidt tot minder hinder maar kan wel veel duurder uitpakken dan de huidige regelgeving. Geluidproductieplafonds stellen een...

 6. Quickscan energie en ruimte - Raakvlakken tussen energiebeleid en ruimtelijke ordening

  Het werken aan een duurzame energievoorziening heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De toepassing van nieuwe energietechnologieën verandert het aanzien van woningen en...

 7. Belle van Zuylen-toren bij helder weer zichtbaar in groot deel Groene Hart

  De geplande Belle van Zuylen-toren - met zijn hoogte van 262 meter beoogd blikvanger van de Utrechtse Vinexwijk Leidsche Rijn - zal bij goede weersomstandigheden zichtbaar zijn in een zeer groot...

 8. Beoordeling van milieumaatregelen in het Belastingplan 2008

  Het MNP heeft op verzoek van de ministeries van VROM en Financiën de in het Belastingplan 2008 opgenomen beleidsplannen op hun CO 2 -effecten beoordeeld. Het gaat onder andere om maatregelen in...

 9. Achtergronden: Bedrijfslocatiemonitor: Kritiek, alternatieven en aanpassingen

  Het model van de Bedrijfslocatiemonitor is het meest geavanceerde en algemeen geaccepteerde ramingsmodel voor de behoefteraming aan bedrijventerreinen in Nederland voor de lange termijn. De...

 10. Een herziene procedure voor het concentreren van organische microverontreinigingen in water

  Een nieuwe procedure voor het concentreren van chemische verontreinigingen in monsters van oppervlaktewater wordt getest op 27 chemicaliën met uiteenlopende fysisch-chemische en biologische...