Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

7 resultaten
 1. Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

  Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op...

 2. Onzekere stedelijke groei vereist adaptieve woningbouwstrategie

  De voortgaande bevolkings- en huishoudensgroei van de steden is op de lange termijn allerminst zeker. Dat vraagt om een adaptieve woningbouwstrategie en om een beleid dat zich niet alleen richt op...

 3. Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2007-2025: belangrijkste uitkomsten

  In 2008 hebben het PBL en het CBS voor de tweede keer de regionale bevolkings- en allochtonenprognose uitgebracht. De prognose is gemaakt met het model PEARL en geeft een beeld van de gemeentelijke...

 4. Regionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognose 2007-2025

  Inzicht in regionale bevolkings- en huishoudensontwikkelingen is van belang voor organisaties die zich bezighouden met de planning van woningen, scholen en andere voorzieningen. In Regionale...

 5. Achtergronden: Regionale woningmarktgebieden

  Wanneer maatregelen worden getroffen om de Nederlandse woningmarkt beter te laten functioneren, moet rekening worden gehouden met de regionale diversiteit van de woningmarkt: de problematiek is...

 6. Achtergronden: Kijkend naar Nederland

  Hoe verandert de ruimte? Hoe verandert het gebruik van de ruimte? Hoe veranderen de ideaalbeelden van de ruimte? En hoe verandert de identiteit van de gebruiker van de ruimte?

 7. Regionale huishoudensprognose 2005-2025

  De komende twintig jaar neemt het aantal alleenstaanden naar verwachting met 800.000 toe tot 3,3 miljoen. Die toename doet zich in vrijwel alle gemeenten voor. Op dit moment wonen alleenstaanden...