Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

8 resultaten
 1. Nederland verandert, toekomstscenario's voor beleid

  Vandaag hebben het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau) de studie 'Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en...

 2. Demografie en economie in de nationale energieverkenning 2015

  De Nationale Energieverkenning 2015 (NEV2015) geeft een beschrijving van Nederlandse energiehuishouding tot en met 2030. De ontwikkelingen in de energiehuishouding zijn afhankelijk van de...

 3. RPB: Ruimtelijke concepten missen overtuigingskracht

  De streefbeelden uit de ruimtelijke ordening passen steeds minder op een snel veranderende samenleving. Om de toenemende ruimtelijke complexiteit het hoofd te bieden, hebben beleidsmakers de...

 4. Tussen droom en retoriek

  De streefbeelden uit de ruimtelijke ordening passen steeds minder op een snel veranderende samenleving. Om de toenemende ruimtelijke complexiteit het hoofd te bieden, hebben beleidsmakers de...

 5. De LandStad

  De woonwensen van mensen zijn tot nu toe onvoldoende gerealiseerd. Veel mensen zouden graag landelijk wonen, zij het met de stad, en al haar voorzieningen, onder handbereik. Het is de vraag of de...

 6. NO2-aandachtspunten snelwegen in 2010 en 2015 in Nederland

  Deze studie werd uitgevoerd op verzoek van het Ministerie VROM om meer inzicht te krijgen in hardnekkige knelpunten bij rijkswegen. Hoewel de studie is uitgevoerd in 2003 zijn de resultaten nog...

 7. Onderbouwing emissieprognose van de niet-CO2-broeikasgassen in de MV5. Welk nieuw beleid, inzichten en aannames zitten erin en hoe groot zijn de onzekerheden?

  Dit achtergronddocument geeft inzicht in de belangrijkste processen, volume-ontwikkelingen, beleid, technologie en aannames die ten grondslag liggen aan de prognose van de niet-CO 2 -...

 8. Emissies en kosten tot 2030 bij het vastgesteld milieubeleid. Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 5

  In september 2000 is de Nationale Milieuverkenning 5 (MV5) van het RIVM verschenen. De MV5 heeft als doel het schetsen van mogelijke toekomstbeelden van het milieu in Nederland in internationale...