Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

504 resultaten
 1. De omvang van de vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland

  Dit onderzoek brengt de omvang van de professioneel beheerde beleggingen in Nederlands commercieel vastgoed in kaart, voornamelijk vanuit het perspectief van de Nederlandse financiële sector....

 2. Autopark in beweging. Trends in omvang en samenstelling van het personenautopark

  In dit artikel wordt een aantal trends (met de achterliggende oorzaken) beschreven in de omvang en de samenstelling van het personenautopark in de periode 2000-2020. Hierbij wordt onderscheid...

 3. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 4. Economische effecten van CO2-beprijzing: varianten vergeleken

  De wenselijkheid van extra beprijzing van CO 2 -emissies in Nederland is onderwerp van debat; economen zien effectief en efficiënt klimaatbeleid, tegenstanders vrezen sluiting van bedrijven in de...

 5. Uniforme CO2-prijs meest kostenefficiënt

  Het beprijzen van CO 2 -uitstoot blijkt effectief en heeft in potentie gunstige effecten voor de kosten van beleid in vergelijking met ander beleid om CO 2 -uitstoot te reduceren. Als alle...

 6. Parijsakkoord en luchtvaart

  Deze notitie schetst aan de hand van meerdere scenario’s wat het Parijse klimaatakkoord kan betekenen voor de omvang van de luchtvaart via Nederland. Welke gevolgen precies zullen optreden, is...

 7. Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

  Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op...

 8. Aantal en omvang woningbouwcorporaties 1997 – 2010

  0013_001x (Wonen, Infographic) Aantal en omvang woningbouwcorporaties ... corporaties Aantal en omvang woningbouwcorporaties, 1997 – 2010 2000 2005 2010 0 1500 3000 4500 6000 7500 pb ...
 9. Omvang overstroming bij conventionele en doorbraakvrije waterkering (Walcheren)

  (Water, Infographic) Infographic van omvang overstroming bij twee typen waterkering ...
 10. Effect voorstellen CO2-heffing

  CO 2 -beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als in de plannen van het kabinet. De mogelijke...