Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

452 resultaten
 1. Negatieve emissies - Technisch potentieel, realistisch potentieel en kosten voor Nederland

  In december 2015 hebben bijna alle landen ter wereld zich in het Parijsakkoord ten doel gesteld om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 2°C en, indien mogelijk, tot 1,5°C. Om hieraan te...

 2. Blog Energiepodium - Energie- en klimaatbeleid Zweden voorbeeld voor ons

  Minister Wiebes heeft laten weten in overleg te zijn met de indieners van het initiatiefvoorstel voor een Klimaatwet in de Tweede Kamer om te bezien of er samen iets te bedenken is dat op een breed...

 3. Aaldrik Tiktak

  Fysisch geograaf met meer dan 20 jaar ervaring in vraagstukken op het gebied van nutriënten, bestrijdingsmiddelen, zware metalen en bodemverzuring. Ik ben er verantwoordelijk voor dat het Planbureau...

 4. Een mondiaal model voor de gevolgen van overstromingen

  Jaarlijks wordt de wereld opgeschrikt door overstromingen ergens op onze aarde. Van alle natuurrampen treffen overstromingen de meeste mensen. Overstromingen veroorzaken grote schade. De mondiaal...

 5. Evaluatie City Deals - vervolg

  In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken. Deze worden...

 6. Blog Energiepodium - De goede wensen voor het nieuwe jaar

  Mogelijk brengt 2018 ons inzake energie en klimaat de afronding van een al enige tijd lopend denkproces. Het Regeerakkoord heeft daarvan de contouren geschetst: minimaal 49 procent reductie van...

 7. City Deals kunnen helpen maatschappelijke problemen op te lossen

  City Deals kunnen innovaties die nodig zijn voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken stimuleren. Zij hebben daarbij wel hulp van het Rijk nodig, niet alleen in de rol van...

 8. The new urban agenda - Kansen voor inclusieve en groene verstedelijking

  De New Urban Agenda van de Verenigde Naties erkent de rol voor steden in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De declaratie erkent echter ook dat het steden in...

 9. Huidige fiscale wetgeving ontoereikend in aanpak milieuschade

  De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer 55% van het gebruik van fossiele energie wordt nu...

 10. Ecosysteemdiensten

  Maatschappelijke, economische en culturele waarde De natuur levert allerlei diensten aan de mens. Soms heel zichtbaar, zoals de productie van voedsel en hout. Vaak ook minder zichtbaar...