Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

452 resultaten
 1. Analyse van het Sturingsvraagstuk en Handelingsperspectief van de Meststoffenwet

  Op 30 maart 2017 publiceerde het PBL het Syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet met daarin hoofdstuk 9 Handelingsperspectieven voor een effectiever en efficiënter nutriëntenbeleid. Dit...

 2. Blog Energiepodium - Samenwerken met buitenland bereikt meer en bespaart kosten

  Het nieuwe kabinet heeft grote ambities op het terrein van energie- en klimaatbeleid. Kern daarvan is dat we de broeikasgasemissies met 49 procent willen terugbrengen, maar dat dit doel verder...

 3. Nationale Energieverkenning 2017

  Hernieuwbare energieopwekking en besparing nemen toe, energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen dalen. Verschillende doelen voor energie en klimaat in 2020 worden echter niet gehaald. De...

 4. Met steden zoeken naar klimaatoplossingen

  Volgens het Internationale Energie Agentschap IEA zijn steden verantwoordelijk voor zo’n 70% van alle energie-gerelateerde CO2-uitstoot in de wereld. Hoe vind je hier oplossingen voor? Hierover...

 5. Promotie Eva Kunseler: Publieke kennisorganisaties gebaat bij ‘leren door doen’

  Hoe maken we publieke kennis in het ‘post-truth’ tijdperk? De rol en werkwijzen van publieke kennisinstellingen zijn aan verandering onderhevig, nu zij steeds meer te maken hebben met betwiste...

 6. Blog Energiepodium - Kernenergie dilemma voor onze buurlanden

  Onder toeziend oog van het ministerie van Economische Zaken wordt er op vele plaatsen gesproken over alle aspecten van de energietransitie. Veel keuzes zullen nog gemaakt worden, maar op één punt...

 7. Omgevingsbeleid op een tweesprong

  De policy brief 'Omgevingsbeleid op een tweesprong' verkent de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context van het omgevingsbeleid. Deze verkenning mondt uit in aanbevelingen voor...

 8. Europese doelen voor lucht, klimaat en energie in 2030: gevolgen voor economie en emissies

  In deze studie verkent het PBL wat in 2030 de mogelijke economische gevolgen en effecten op emissies zijn van de aangescherpte Europese beleidsdoelen voor lucht, klimaat en energie.

 9. PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040: analyse van regionale verschillen in vruchtbaarheid

  In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Vruchtbaarheidsveronderstellingen op regionaal niveau vormen een belangrijk onderdeel...

 10. Cities, Economic Inequality and Justice

  Increasing economic inequality in cities, and the spatial translation of that into more segregated neighbourhoods, is top of the political agenda in developed countries. While the overall living...