Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

48 resultaten
 1. Huidige fiscale wetgeving ontoereikend in aanpak milieuschade

  De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer 55% van het gebruik van fossiele energie wordt nu...

 2. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Landbouw en Landgebruik

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector landbouw en landgebruik. De analyse verkent wat het effect is van de...

 3. Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt

  In deze studie verkent het PBL 4 perspectieven om het aanbod van huurwoningen in het middensegment te vergroten. Deze perspectieven zijn ontwikkeld op basis van literatuurstudie en een...

 4. Mondiale opgaven voor inclusieve groene groei

  Het ontwikkelingsbeleid staat voor grote opgaven om armoede en honger de wereld uit te krijgen. Armoedebestrijding en inclusieve ontwikkeling kunnen niet zonder waarborgen van de natuurlijke...

 5. PBL-nieuwsbrief 7 december 2017: 'Open debat over negatieve emissies en CO2-opslag nodig'

  Huidige fiscale wetgeving ontoereikend in aanpak milieuschade ...
 6. Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval

  Deze studie verkent de mogelijkheden voor het heffen van belastingen op grondstoffen en materialen, en sluit aan bij de discussie over een belastingherziening en de verschuiving van de...

 7. De Topsector Energie en energie-innovatie

  De Topsector Energie is één van de negen Topsectoren die het Kabinet heeft aangewezen om de Nederlandse economie nog sterker te maken. Bedrijven, kennisinstellingen en de overheid werken in de...

 8. Inkomensdynamiek en de betaalbaarheid van het wonen

  In deze verkenning heeft het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht in welke mate huishoudens langdurig of juist tijdelijk een betaalrisico hebben. Ook geeft de studie inzicht in welke mate...

 9. Half miljoen huurders heeft moeite om rond te komen

  Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. In 2015 gold dat voor 18% van alle huurders, tegenover 13% van de huurders...

 10. Beoordeling biologische kwaliteit in regionale wateren volgens Kaderrichtlijn Water

  pbl.nl Goed Matig Ontoereikend Slecht Beoordeling biologische kwaliteit in regionale wateren volgens ...