Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

2635 resultaten
 1. Blog Energiepodium: Vergeet luchtkwaliteit niet: denk ook aan houtstook van particulier

  Vorig jaar bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een studie uit over de kosten van milieuschade in ons land. Hieruit bleek dat, enigszins afhankelijk van hoe je rekent, de milieukosten...

 2. 1,5˚C ook bereikbaar met minder negatieve emissies

  De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt aangenomen. Meer inzetten op gedragsverandering, meer...

 3. Dalen insectenpopulaties ook in Nederland?

  Een publicatie over de achteruitgang van insectenpopulaties in Duitsland roept de vraag op of deze trend ook in Nederland zichtbaar is. Voor Nederland is geen totaalbeeld voor alle (vliegende)...

 4. Blog Energiepodium - Investeringen moeten ook gefinancierd worden

  haar ‘brief aan de kiezer' noemde staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu de noodzakelijke extra investeringen voor de energietransitie belangrijk, maar niet het grootste...

 5. Langer zelfstandig wonende ouderen verduurzamen hun huis niet zomaar

  Van ouderen wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht, bijvoorbeeld in de organisatie van hun zorg en ondersteuning. Ouderen moeten daarnaast aan de slag met het verduurzamen van hun woningen....

 6. Grijze haren, groene huizen

  In dit rapport wordt onderzocht of, en eventueel in welke mate, twee met het wonen samenhangende beleidsdoelen elkaar beïnvloeden: het beleid gericht op het langer thuis wonen van ouderen en het...

 7. Economische effecten van CO2-beprijzing: varianten vergeleken

  De wenselijkheid van extra beprijzing van CO 2 -emissies in Nederland is onderwerp van debat; economen zien effectief en efficiënt klimaatbeleid, tegenstanders vrezen sluiting van bedrijven in de...

 8. Uniforme CO2-prijs meest kostenefficiënt

  Het beprijzen van CO 2 -uitstoot blijkt effectief en heeft in potentie gunstige effecten voor de kosten van beleid in vergelijking met ander beleid om CO 2 -uitstoot te reduceren. Als alle...

 9. Aanpassen of verkassen?

  Ouderen wonen steeds langer zelfstandig, óók als de beperkingen toenemen. Echter, lang niet alle woningen kunnen in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners prettig bewoond...

 10. Langer zelfstandig wonen in een geschikte woonomgeving

  Ouderen wonen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig, ook wanneer zij minder mobiel worden en meer behoefte krijgen aan zorg. Die omgeving is echter lang niet altijd geschikt om oud in te worden...