Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

33 resultaten
 1. Blog Energiepodium: Wagen wij de sprong?

  Voer het debat over de visie en neem dan besluiten, stelt Tjeenk Willink in zijn nieuwe boek. Volgens Pieter Boot worstelt het klimaatbeleid met dit proces, maar is visie geen abstract vergezicht...

 2. Mondiale temperatuurstijging sinds 'pre-industrieel' berekend op één graad

  In het PBL-artikel 'Signal detection in global mean temperatures after 'Paris': an uncertainty and sensitivity analysis' worden de temperatuurvariaties die gekoppeld zijn aan...

 3. Column Pieter Boot- Kolencentrales ja of nee?

  Vorige week pleitte scheidend directeur Sylvia Borren van Greenpeace in de krant en voor de radio voor een onmiddellijk verbod op elektriciteitsproductie met kolencentrales in Nederland. Ook de...

 4. Werkprogramma 2017

  In het werkprogramma voor 2017 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

 5. Belastingverschuiving: meer vergroening en minder complexiteit?

  In de politiek leeft breed de wens om het belastingstelsel te hervormen. Onderdeel hiervan is de gedachte de belastinggrondslag te verschuiven van ‘arbeid en winst’ naar ‘consumptie en duurzaamheid...

 6. Onzekerheid over effect van subsidiemaatregelen is groot

  Op verzoek van het ministerie van Economisch Zaken onderzocht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 3 aspecten die verband houden met 2 regelingen om de verkoop van elektrische auto’s door...

 7. Kostenefficiëntie van beleidsmaatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies

  In 2015/2016 is een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de kosteneffectiviteit van het klimaatbeleid uitgevoerd. De IBO-werkgroep heeft 34 beleidsmaatregelen geselecteerd en aan ECN en...

 8. Verslag lezing Marten Scheffer

  Verslag van de lezing die Marten Scheffer op 14 oktober 2015 hield voor de PBL Academie. Titel van zijn lezing: 'Anticipating Critical Transitions'.

 9. 'Brede welvaart' in het onderzoek van het PBL

  Een commissie van de Tweede Kamer heeft onderzoek gedaan naar brede welvaart en hiervoor PBL gevraagd om een overzicht op te stellen van reeds beschikbare kennis en relevante ontwikkelingen. De...

 10. Vraag naar middeldure huurwoningen het grootst bij jonge huishoudens

  De Nederlandse woningmarkt telt weinig huurwoningen in het middensegment (huur tussen ca. € 700 en 900). Verreweg de meeste Nederlanders wonen in een koopwoning of in een sociale huurwoning....