Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

7 resultaten
 1. De toekomst van de stad ligt in de regio

  Stedelijk Nederland verandert in rap tempo. Steeds minder is de stad een afgebakend bebouwd gebied, met een enkel centrum als focus. In plaats daarvan ontstaat een stedelijk gebied met een grote...

 2. De staat van de ruimte 2010: de herschikking van stedelijk Nederland

  Stedelijk Nederland verandert in rap tempo. Steeds minder is de stad een afgebakend bebouwd gebied, met een enkel centrum als focus. In plaats daarvan ontstaat een stedelijk gebied met een grote...

 3. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 4. Brusselse steun en kaders voor de Nederlandse Energieagenda

  Eind 2016 heeft het kabinet in de Energieagenda de route geschetst naar een CO 2 -arme energievoorziening in 2050. Kort daarvoor heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen gepubliceerd...

 5. Ontwerp voor een Nationale Adaptatiemonitor

  Het kabinet geeft in de Klimaatagenda ‘Weerbaar, welvarend en groen’ uit 2013 aan in 2016 een Nationale Adaptatiestrategie (NAS) uit te zullen brengen. Op verzoek van het ministerie Infrastructuur...

 6. Toelichting workshop 3: Vergrijzing op de woningmarkt

  lange termijn betaalbaar en op niveau kunnen houden. Ook de vraag of en hoe we (de financiering van) ...
 7. Woningproductie ten tijde van Vinex

  Het achterblijven van de woningproductie in de afgelopen tien jaar is voor een belangrijk deel te wijten aan de snelle invoering van ingrijpende beleidsveranderingen in het begin van de jaren...