Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

4165 resultaten
 1. Conceptadvies SDE++ 2020 windenergie op land

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van ECN/TNO en DNV GL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verschillende onderdelen van de Subsidieregeling...

 2. PBL-nieuwsbrief 18 april 2019: Duurzame dagelijkse kost niet alleen op bord van consument

  Deze nieuwsbrief bevat een selectie uit het PBL-nieuws van de afgelopen weken. Duurzame dagelijkse kost niet alleen op bord van consument ... Overschrijding kritische depositiewaarden voor stikstof op natuur, 1995 - 2016 ...
 3. Duurzame dagelijkse kost niet alleen op bord van consument

  Het produceren van voedsel heeft gevolgen voor het milieu, in Nederland en wereldwijd. Verduurzaming van de voedselconsumptie is niet alleen een taak van de boer of de consument. Een duurzamer...

 4. Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie

  De productie van het voedsel dat we eten heeft gevolgen voor de leefomgeving, zowel in Nederland als in andere landen. De centrale vraag in dit rapport is wat de effecten zijn van een aantal...

 5. Frictie op de arbeidsmarkt door de energietransitie - een modelverkenning

  Op verzoek van het Klimaatberaad hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Researchcentrum voor Opleiding en Arbeidsmarkt (ROA) verkend hoe hun modellen kunnen worden gekoppeld. Het...

 6. Transities naar koken op schonere brandstof in Afrika ten zuiden van de Sahara

  Het verminderen van het gebruik van hout en houtskool voor koken kan honderdduizenden gevallen van kindersterfte door luchtverontreiniging voorkomen. Dit rapport verkent verschillende beleidsopties...

 7. Transitie naar koken op schonere brandstof in Afrika goed voor mens en milieu

  Meer dan 700 miljoen mensen in Afrika ten zuiden van de Sahara gebruiken nog steeds traditionele biomasssa (hout of houtskool) in open vuren of inefficiënte toestellen om te koken. Dit heeft...

 8. Uniforme CO2-prijs meest kostenefficiënt

  Het beprijzen van CO 2 -uitstoot blijkt effectief en heeft in potentie gunstige effecten voor de kosten van beleid in vergelijking met ander beleid om CO 2 -uitstoot te reduceren. Als alle...

 9. Aanpassen of verkassen?

  Ouderen wonen steeds langer zelfstandig, óók als de beperkingen toenemen. Echter, lang niet alle woningen kunnen in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners prettig bewoond...

 10. Kosten en effecten van opties voor Nationaal Luchtbeleid

  In deze studie verkent het PBL een aantal mogelijke nationale maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit tot 2030. Maatregelen zijn vergeleken op effectiviteit en kosteneffectiviteit voor...