Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

7 resultaten
 1. Verdichting heeft een grens

  De huidige ambities van het rijk om steden meer te verdichten, lijken op gespannen voet te staan met de woonwensen van de consument. Dichtbebouwde woonomgevingen worden immers negatiever beoordeeld...

 2. Plattelandsontwikkeling en de gevolgen voor het landschap

  In sommige gebieden in Nederland is de openheid van het landschap de afgelopen decennia flink afgenomen. Dit komt niet alleen door woningbouw. Ook de aanleg van nieuwe natuur en veranderingen...

 3. De staat van de ruimte 2007

  Nederland verandert snel. Velen klagen over de verrommeling van het landschap. Het kabinet wil Nederland mooier maken. Dat zal alleen lukken als we bereid zijn om na te denken over nieuwe...

 4. Woon-werkdynamiek in Nederlandse gemeenten

  Gemeenten buiten de Randstad doen er verstandig aan een ander bevolkingsgroei- dan wel werkgelegenheidsbeleid te voeren dan gemeenten binnen de Randstad. Gemeenten binnen de Randstad zien hun...

 5. Kennis op de kaart

  Het huidige overheidsbeleid legt een te eenzijdig accent op onderzoek en ontwikkeling (R&D: Research and Development ) in de industrie als motor voor de kenniseconomie. In de moderne...

 6. Ruimte in debat 2003/06

  Braakliggende grond, paardenweitjes, maneges, parkeerterreintjes, caravanopslag, autosloperijen, puinhopen, half dichtgetimmerde en half bewoonde huizen, een schoolgebouw dat dienst doet als...

 7. Ruimte in debat 2003/01

  In dit eerste nummer van 'Ruimte in debat' bijt Wim Derksen het spits af met zijn essay over ‘Het einde van de ruimtelijke ordening’. Ontpopt de directeur Ruimtelijk Planbureau zich tot...