Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

44 resultaten
 1. Krap bij kas in een betaalbare huurwoning

  Steeds meer huurders in de sociale huursector lopen het risico de maandelijkse huur niet te kunnen betalen. Dit ondanks de relatief lage huren en de huurtoeslag. Het leven is in vele opzichten (...

 2. Nieuwe perspectieven voor groeikernen

  Na decennia van suburbanisatie en bevolkingsgroei lijken de (voormalige) groeikernen in een nieuwe demografische fase van hun bestaan te zijn gekomen. De meeste groeikernen groeien nauwelijks meer...

 3. Groeit de bevolking van Nederland?

  De bevolking van Nederland is al lang een snelle groeier. In 1830 telde Nederland bijna 3 miljoen inwoners en in 1950 was dit opgelopen naar 10 miljoen. Nu tellen we bijna 17 miljoen inwoners. De sterke groei van de bevolking werd vooral bepaald door het geboorteoverschot, ofwel meer geboorte dan sterfte. ...
 4. Financiële positie van huishoudens op de woningmarkt verslechterd

  De afgelopen tien jaar is de ‘financiële kwetsbaarheid’ van huishoudens op de woningmarkt toegenomen. Eigenaar-bewoners zagen hun woning in waarde dalen en steeds meer huurders lopen het risico de...

 5. Steeds meer 65-plussers op de woningmarkt met een hypotheekschuld

  Van alle 65-plussers met een eigen woning had in 1986 24% een hypotheekschuld; in 1994 was dit 30%; in 2002 48% en in 2012 is dit percentage opgelopen tot 57. Vergrijzing en Woningmarkt 10 ...
 6. Energietransitie Nederland wordt zichtbaar

  De Nationale Energieverkenning laat zien: doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald, klimaatdoelstelling wel, werkgelegenheid energiesector verschuift van...

 7. Verzilvering van overwaarde onzeker

  Steeds meer 65-plussers hebben een koopwoning. En steeds meer 65-plussers een hypotheekschuld. Van alle 65-plussers met een eigen woning had in 1986 24% een hypotheekschuld; in 1994 was dit 30%; in...

 8. Aandeel 65-plus naar regio

  Vergrijzing minder sterk in de vier grote steden Nederland vergrijst de komende decennia in een hoog tempo; op dit moment is 16% van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2025 zal dit aandeel zijn opgelopen tot 22%. De grote steden vergrijzen minder snel door de instroom van jongeren en immigranten. ...
 9. Zet energiebelastingen in voor klimaat én verbetering luchtkwaliteit

  Fiscaal vergroenen kan goed samengaan met een eenvoudig en robuust belastingstelsel. Daarbij is het verstandig om energiebelastingen niet alleen in te zetten voor een beter klimaat maar ook ter...

 10. Fiscale vergroening: uitdagingen voor de belastingen op energie

  Fiscaal vergroenen kan goed samengaan met een eenvoudig en robuust belastingstelsel. De uitdaging bij het (verder) vergroenen van het Nederlandse belastingstelsel is om een evenwichtige en ook op...