Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

44 resultaten
 1. Winkelleegstand groter dan gedacht

  Tot nu toe wordt er vaak vanuit gegaan dat nog geen 7 procent van de winkels leegstaat. Berekeningen van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) laten echter zien dat de leegstand inmiddels is...

 2. Leegstand oppervlakte winkels

  De leegstand is opgelopen tot bijna 8%: bijna 300.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak méér dan werd gedacht. Het aandeel structurele leegstand (leegstand meer dan drie jaar) en langdurige leegstand (leegstand tussen één en drie jaar) neemt harder toe dan de leegstand van maximaal één jaar ...
 3. Prijs hoger dan de waarde van landbouwgrond

  De vrije marktprijs van landbouwgrond in Nederland is sterker gestegen dan het inkomen dat het gemiddeld oplevert. Zonder bedrijfsvergroting zou deze prijs veel lager zijn. In dit artikel gaan we...

 4. Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten

  Bouwactiviteiten in de nabijheid van panden die leeg staan, het is een bekend beeld geworden in Nederland. De leegstand van winkels en kantoren is opgelopen tot respectievelijk 8 en 16 procent. Hoe...

 5. Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

  Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote gemeenten die in 2012 100 duizend of...

 6. Vergrijzing en mobiliteit

  Een steeds groter deel van de afgelegde verplaatsingen en kilometers komt voor rekening van ouderen. Dit komt doordat het aandeel ouderen in de bevolking, en daarmee in het verkeer, toeneemt en...

 7. Leegstand detailhandel herbezien

  Steeds meer winkels staan leeg. Dit artikel laat zien dat het leegstandsprobleem nog groter is dan tot nu toe werd gedacht: 8% van de detailhandelsvestingen staat leeg, 300.000 m² meer dan tot nu...

 8. Verkenning van elektrische vervoersconcepten in Nederland

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) hebben een verkennende kwalitatieve studie gedaan naar concepten voor elektrisch vervoer die door...

 9. Vergrijzing heeft effecten op woningmarkt en woningvoorraad

  De toename van het aantal ouderen in de nabije toekomst heeft een aanzienlijk negatief effect op de dynamiek op de woningmarkt. Dit komt vooral door de veranderende persoonlijke omstandigheden van...

 10. De Duitse Energiewende: Inspiratie voor Nederland?

  Werkgevers- en werknemersorganisaties in Nederland denken momenteel samen binnen de SER na over een ‘Nationaal Energieakkoord’. De opgave voor Nederland is groot want het wil in 2050 naar een 100%...