Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

44 resultaten
 1. Hypotheekrisico's in regionaal perspectief

  In 2009 is het aandeel woningeigenaren in Nederland dat moeite heeft om de hypotheek te betalen opgelopen tot tien procent, terwijl zeventien procent bij woningverkoop met een negatief vermogen zou...

 2. Nieuwe regionale bevolkingsprognoses tot 2040

  De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in de periferie, een omvangrijke bevolkingskrimp op. In ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten daalt het aantal bewoners tot 2040...

 3. Effecten van de kredietcrisis op klimaat- en energiebeleid

  Nieuw stimuleringsbeleid voor investeringen in energie en klimaat is weinig effectief om de huidige recessie als gevolg van de kredietcrisis het hoofd te bieden. De meeste maatregelen zullen...

 4. Verhuiswensen en verhuisgedrag in Nederland - Een landsdekkende studie

  In Nederland is de discrepantie tussen verhuiswensen en uiteindelijk verhuisgedrag groot. De meeste verhuisgeneigden slagen er niet in binnen twee jaar te verhuizen. Tegelijkertijd hebben tussen...

 5. Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2007-2025: belangrijkste uitkomsten

  In 2008 hebben het PBL en het CBS voor de tweede keer de regionale bevolkings- en allochtonenprognose uitgebracht. De prognose is gemaakt met het model PEARL en geeft een beeld van de gemeentelijke...

 6. D66 milieumaatregelen verkend

  Op verzoek van D66 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving in samenwerking met ECN de milieueffecten van een aantal maatregelen verkend. Het maatregelpakket kan leiden tot een afname van de...

 7. Analyse van onzekerheden in de verkeerskundige en wagenparkeffecten van de eerste stap Anders Betalen voor Mobiliteit

  Het MNP heeft met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op verzoek van het interdepartementale projectteam Anders Betalen voor Mobiliteit een analyse verricht naar de onzekerheden in...

 8. Klimaat- en energieplannen GroenLinks en D66

  In grote lijnen liggen de ambities van GroenLinks en D66 wat betreft de in 2020 te bereiken klimaat- en energiedoelen dicht bij de kabinetsplannen: 30% broeikasgasemissiereductie, forse...

 9. Regionale huishoudensprognose 2005-2025

  De komende twintig jaar neemt het aantal alleenstaanden naar verwachting met 800.000 toe tot 3,3 miljoen. Die toename doet zich in vrijwel alle gemeenten voor. Op dit moment wonen alleenstaanden...

 10. Paper: Toekomstverkenning grotestedenbeleid

  Het grotestedenbeleid is in zijn huidige vorm uitgewerkt. Hoewel het de afgelopen jaren economisch gezien beter gaat met de grote steden, is dit succes eerder te danken aan de conjunctuur dan aan...