Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

73 resultaten
 1. Blog Energiepodium: Gebruiken we in 2050 nog fossiele brandstoffen?

  Onze welvaart is gebaseerd op het gebruik van fossiele brandstoffen. Zo’n vier-vijfde van het mondiale energieverbruik is fossiel, in Nederland zelfs 90 procent. Pieter Boot vraagt: ‘Hoeveel kan...

 2. Blog Energiepodium: Doel klimaatakkoord waarschijnlijk nog niet gehaald, werk aan de winkel

  Op 13 maart presenteerde het PBL zijn lang verwachte analyse van het ontwerp-klimaatakkoord. De conclusie is dat het broeikasgasdoel nog niet wordt gehaald. Pieter Boot licht hier de conclusie toe...

 3. Blog Energiepodium: Duitse kolencommissie doet het anders

  Onlangs werd het rapport van de Duitse Kolencommissie (formeel Commissie voor groei, Structuurverandering en Werkgelegenheid) gepubliceerd. Er is lang op gewacht en het wordt gezien als het ‘...

 4. De ene forens is de andere niet: een analyse van twee decennia woonwerkverplaatsingen

  Deze paper beschrijft de veranderingen in het ruimtelijk patroon van het woon-werkverkeer in de afgelopen twintig jaar voor verschillende categorieën woon-werkverplaatsingen tussen gemeenten en...

 5. Blog Energiepodium - Is Nederland nu een goede of slechte leerling in de klas?

  In het discours over de Nederlandse energietransitie zijn er twee meningen. Van oudsher wordt benadrukt dat we zowat de laatste in Europa zijn. Maar onze regering stelt bij voortduring welke grote...

 6. Blog Energiepodium - Moet consumptie belangrijker worden in klimaatbeleid?

  De Engelse energiedeskundige Dieter Helm verzuchtte enkele jaren geleden in zijn veel gelezen The Carbon Crunch dat we onze broeikasgasemissies niet echt verminderd hadden, maar we ze vooral...

 7. Een regionale verkenning: Woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad

  Het debat over woningbouw in de bestaande stad versus ‘de weilanden’ is terug. Nuttig, vooral als het gaat om de belangen die hierbij in het geding zijn. Want hoewel leefomgeving en economie gebaat...

 8. Blog Energiepodium - Het resterende vraagstuk: de kolencentrales

  Nu minister Kamp zijn Energieagenda heeft gepubliceerd lijken de contouren van de te zetten stappen de komende jaren helder. De een wil meer en sneller dan de ander, maar over de richting zijn de...

 9. Blog Energiepodium - Nationale Energieverkenning 2016: de taaiheid van het energiesysteem

  Toen ik twintig jaar geleden bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat ging werken, leerde een ervaren collega mij dat verkeersbeleid of weinig effectief of heel moeilijk was. De tekst van de...

 10. Van statistiek naar beleid

  Het WAVES-programma van de Wereldbank stimuleert de ontwikkeling van natural capital accounting (NCA) in meerdere landen. NCA verbindt de economische statistieken van landen aan natuurlijk kapitaal...