Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

7 resultaten
 1. Potentieel en kosten klimaatneutrale gebouwde omgeving in de gemeente Utrecht

  Het PBL heeft een verkenning uitgevoerd naar de warmte- en koudevoorziening van de gebouwde omgeving in de gemeente Utrecht die zo snel mogelijk klimaatneutraal wil worden. Zowel het potentieel van...

 2. EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

  De Europese Commissie heeft in 2014 voorstellen gedaan voor het Europese beleidskader voor klimaat en energie voor 2030. Onderdeel hiervan is het vaststellen van doelen om broeikasgasemissies met...

 3. Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

  Nederland telt op dit moment ongeveer 110 energiecoöperaties. Ze willen lokaal energie opwekken en besparen en de lokale economie en gemeenschap versterken. Energiebaten moeten ten goede komen aan...

 4. Verkenning mogelijke maatregelen voor Lokale Klimaatagenda

  Voor de uitvoering van de Lokale Klimaatagenda ‘Werk maken van klimaat’ kunnen verschillende beleidsmaatregelen worden ingezet. De maatregelen die betrekking hebben op energiebesparing binnen de...

 5. Hoe open is de Waddenzee? Een indicator voor de openheid van het Waddenlandschap

  Doel van het beleid is het behoud van het open karakter van de Waddenzee. Maar hoe meet je dat? Het PBL heeft een indicator uitgewerkt om de effecten van veranderingen in het landschap op de...

 6. Tussenstand van een aantal onderdelen uit het werkprogramma Schoon en Zuinig

  De emissiereducties en het aandeel hernieuwbare energie in de jaren 2011 en 2020 zijn waarschijnlijk minder groot dan door het Kabinet voor de beleidsonderdelen verkeer en vervoer, broeikasgassen,...

 7. Klimaat- en energieplannen GroenLinks en D66

  In grote lijnen liggen de ambities van GroenLinks en D66 wat betreft de in 2020 te bereiken klimaat- en energiedoelen dicht bij de kabinetsplannen: 30% broeikasgasemissiereductie, forse...