Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

49 resultaten
 1. Wissels omzetten

  Het is tijd voor een herijking van het Nederlandse milieubeleid. Willen we de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw structureel aanpakken, dan zullen overheden, in samenspraak met burgers en...

 2. Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen?

  Op verzoek van de SER (Sociaal Economische Raad) hebben ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een inschatting gemaakt van de effecten van de in het...

 3. Regio’s denken verschillend over kansen voor middeninkomens

  De staatssteunregeling (sinds 1-1-2011) verplicht woningcorporaties om minimaal negentig procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een laag inkomen. Er is...

 4. Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies voor een Herijkte EHS

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt voor de toedeling van middelen aan de provincies voor het realiseren van een (kleinere) herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te laten afhangen...

 5. Veerkracht waar mogelijk

  Het Deltaprogramma lijkt kansen te laten liggen. Uitgevoerde ontwerpverkenningen laten zien dat klimaatadaptatie grote kansen biedt voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland....

 6. Voorwaarden voor vergroening van de economie in Nederland

  Vergroening van de economie is een grote en noodzakelijke opgave voor Nederland. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen kan de structuur van de Nederlandse economie...

 7. Regionale luchthavens en economie – visies, meningen en wetenschappelijke analyses

  Een vliegticket naar Londen voor slechts 10 euro inclusief belastingen. Via internet een cd bestellen in Amerika, die binnen één week op de deurmat ligt – nog voor een lagere prijs ook dan in de...

 8. Wat natuur de mens biedt: Ecosysteemdiensten in Nederland

  De natuur levert op een haast onmerkbare manier allerlei diensten aan de mens. Zo beschermen duinen ons land bijvoorbeeld tegen overstromingen en slaan bossen CO 2 op. In Nederland zijn er...

 9. Emissiearm bemesten geëvalueerd

  De ammoniakemissie bij bemesten is met 60 tot 70% afgenomen als gevolg van het emissiearm bemesten. Hierbij wordt de mest niet in een brede waaier over het land uitgespreid maar in sleufjes in de...

 10. Herstructureringsbijdrage kan ruimtegebruik door bedrijven optimaliseren

  Het aandeel verouderde bedrijventerreinen zal, bij het huidige tempo van herstructurering, de komende jaren verder toenemen. Om herstructurering aantrekkelijker te maken en de vraag naar nieuwe...