Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

49 resultaten
 1. Options for post-2012 EU burden sharing and EU ETS allocation

  Discussions on post-2012 climate change policies have again raised the question of EU internal burden sharing. Due to the introduction of the EU Emissions Trading Scheme (ETS) these discussions...

 2. Opties voor post-2012 EU lastenverdeling en EU ETS toedeling

  Door de discussie over internationaal klimaatbeleid na 2012 is lastenverdeling binnen de EU weer actueel geworden. De introductie van de EU Emission Trading Scheme (ETS) heeft ervoor gezorgd...

 3. Review Saneringstool versie 1.2

  De Saneringstool is een rekeninstrument om knelpunten voor de luchtkwaliteit op te sporen en te onderzoeken hoe lokale maatregelen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Voor de meeste...

 4. Overstromingsrisico als ruimtelijke overgave

  Het beleid moet niet alleen gericht zijn op het voorkómen van overstromingen, maar ook op het verkleinen van de schade mocht er toch ooit sprake zijn van een overstroming. In ruimtelijke plannen en...

 5. Terreinwagens en milieu

  Sinds enkele weken is de terreinwagen onderwerp van discussie. Op 21 oktober kopte de Volkskrant "Parkeerverbod ‘aso-bak’ in Nijmegen", spreekt Groen Links zijn bezorgdheid uit over de...

 6. De prijs van ruimtelijk beleid

  De Nota Ruimte zet in op aanleg van groen rond de grote steden. Rond de grote steden zijn de grondprijzen echter hoog, ook waar eigenlijk groen zou moeten komen. Eigenaren houden hun grond vast, in...

 7. Paper: Toekomstverkenning grotestedenbeleid

  Het grotestedenbeleid is in zijn huidige vorm uitgewerkt. Hoewel het de afgelopen jaren economisch gezien beter gaat met de grote steden, is dit succes eerder te danken aan de conjunctuur dan aan...

 8. De markt doorgrond

  Het is tijd dat de overheid zich richt op doeltreffender en doelmatiger alternatieven voor het huidige grondmarktbeleid. De werking van de grondmarkt heeft ertoe geleid dat landbouwgrond een...

 9. Een andere marktwerking

  In Nederland wordt bij de inrichting van de ruimte te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het privaatrecht biedt. De privaatrechtelijke regels die zijn verbonden aan het eigendom van...