Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

19 resultaten
 1. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...

 2. PBL/CBS prognose: Groei steden zet door

  De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien,...

 3. Profielen van binnensteden

  voorzienend’ (voorbeelden: Goes, Roermond, Purmerend); E. ‘zwak en perifeer’ (voorbeelden: Heerlen, Assen, ... en lokaal voorzienend (D) Zwak en perifeer (E) pbl.nl Bron: PBL www.pbl.nl ...
 4. De veerkrachtige binnenstad

  Vitaliteit van de Nederlandse binnenstad staat hoog op de politieke agenda. Oplopende (winkel-)leegstand heeft geleid tot angst voor steden met een volledig uitgeholde kern, waar vrijwel niemand...

 5. PBL ontzenuwt schrikbeeld: binnensteden hebben goede vooruitzichten

  De leegstand in Nederlandse binnensteden loopt op maar de toekomst is rooskleurig. Voorwaarde is wel dat de binnenstad verandert. De grote onderlinge verschillen tussen binnensteden betekenen dat...

 6. De staat van de ruimte 2010: de herschikking van stedelijk Nederland

  Stedelijk Nederland verandert in rap tempo. Steeds minder is de stad een afgebakend bebouwd gebied, met een enkel centrum als focus. In plaats daarvan ontstaat een stedelijk gebied met een grote...

 7. De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang

  Het ministerie van Economische Zaken werkt aan de herijking van zijn economische stimuleringsprogramma’s. Het ministerie heeft hiervoor elf economisch sterke groepen van sectoren (clusters) van...

 8. Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2007-2025: belangrijkste uitkomsten

  In 2008 hebben het PBL en het CBS voor de tweede keer de regionale bevolkings- en allochtonenprognose uitgebracht. De prognose is gemaakt met het model PEARL en geeft een beeld van de gemeentelijke...

 9. Woon-werkdynamiek in Nederlandse gemeenten

  Gemeenten buiten de Randstad doen er verstandig aan een ander bevolkingsgroei- dan wel werkgelegenheidsbeleid te voeren dan gemeenten binnen de Randstad. Gemeenten binnen de Randstad zien hun...

 10. Regionale krimp en woningbouw

  In regio's waar het aantal huishoudens daalt, zoals Noord-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg, moeten gemeenten de krimpopgave gezamenlijk oppakken. Stemmen zij hun bouw-, sloop- en...