Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

9 resultaten
 1. Van iedereen hetzelfde naar iedereen genoeg?

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) denkt na over een herziening van de financiële verhoudingen tussen Rijk en regio, in het bijzonder over de verdeling van het gemeentefonds. Op verzoek...

 2. Methoden en basisgegevens voor het schatten van gezondheidseffecten door blootstelling aan fijnstof en ozon

  In 2015 verscheen de MKBA-studie ‘De kosten en baten van het Commissievoorstel ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen’, opgesteld door PBL, RIVM en...

 3. Beleidsadvies: Ruimtelijkeconomisch beleid in de kenniseconomie

  Het ruimtelijkeconomisch beleid van het Rijk zet in op het versterken van de sterke regio’s, de ‘pieken in de delta’. In deze studie zet het Ruimtelijk Planbureau (RPB) vraagtekens bij dit...

 4. Kennis op de kaart

  Het huidige overheidsbeleid legt een te eenzijdig accent op onderzoek en ontwikkeling (R&D: Research and Development ) in de industrie als motor voor de kenniseconomie. In de moderne...

 5. Regionale kennisnetwerken en innovatie

  Bedrijven verwerven belangrijke en meer specialistische kennis vooral buiten de eigen regio. Bedrijven verschillen sterk in het aangaan van kenniscontacten. Vooral bedrijven met relatief veel hoger...

 6. Winkelen in het internettijdperk

  De steeds grotere populariteit van winkelen via het internet zal de komende jaren leiden tot forse veranderingen in het winkellandschap. Met name in de binnensteden zullen bepaalde winkels, zoals...

 7. De prijs van de plek

  De kwaliteit van de woonomgeving heeft een belangrijke invloed op de prijs van koop- woningen. Met name in de stad, maar ook op het platteland, bepaalt de omgeving voor meer dan de helft de prijs...

 8. Tweede woningen in het buitenland

  Niet alle tweede woningen in ons land zijn in het bezit van Nederlanders. Ook buitenlanders bezitten hier een tweede woning voor recreatief gebruik. Omgekeerd staan er ook veel tweede woningen van...

 9. Kennisassen en kenniscorridors

  De benoeming van de A2 – van Amsterdam tot Maastricht – als nationale kennisas is arbitrair. Op essentiële onderdelen is niet de A2 de meest kennisintensieve infrastruc­tuuras, maar de A12 dan wel...