Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

11 resultaten
 1. Blog Energiepodium - Moet consumptie belangrijker worden in klimaatbeleid?

  De Engelse energiedeskundige Dieter Helm verzuchtte enkele jaren geleden in zijn veel gelezen The Carbon Crunch dat we onze broeikasgasemissies niet echt verminderd hadden, maar we ze vooral...

 2. Honkvast in een koopwoning: vergrijzing, verzilvering en woningaanpassingen

  De vergrijzing resulteert in een roep om nieuwbouw van voor ouderen geschikte woningen. In dit artikel betogen de auteurs dat de grootste opgave van de vergrijzing voor de woningvoorraad meer een...

 3. Effecten van de staatssteunregeling voor de middeninkomens op de woningmarkt – een simulatie

  Sinds 1 januari 2011 zijn woningcorporaties verplicht om 90 procent van de vrijkomende huurwoningen met een huurprijs tot 652 euro toe te wijzen aan huishoudens met een laag inkomen (tot 33.614...

 4. Voorwaarden voor vergroening van de economie in Nederland

  Vergroening van de economie is een grote en noodzakelijke opgave voor Nederland. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen kan de structuur van de Nederlandse economie...

 5. Recruitment and composition of population of research to be used for the Natural History Study of the PIAMA project

  This report describes the recruitment of participants for the Natural History study of the PIAMA (Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy) project, a birth cohort study on incidence and...

 6. Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening, eerste resultaten

  De planologische besluitvorming verloopt onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in veel gevallen sneller dan onder de oude wet. Dat blijkt uit een eerste evaluatie door het Planbureau voor...

 7. Beleidsadvies: Een nieuwe stedelijke agenda

  Een nationaal en lokaal beleid gericht op vermindering van de grootstedelijke problemen blijft zinvol; ook na 2009, wanneer het huidige grotestedenbeleid ten einde loopt. Wel is het beter de...

 8. Duurzame ontwikkeling van de landbouw in cijfers en ambities. Veranderingen tussen 2001 en 2006

  De landbouw is duurzamer gaan produceren en staat meer open voor de wensen van de samenleving. Toch worden de milieudoelen voor de lange termijn niet gehaald. Dit komt omdat het bestaande beleid...

 9. Achtergronden: Het nieuwe ommeland

  Naast de gebruikelijke studies die het Ruimtelijk Planbureau (RPB) sinds 2002 uitbrengt en de beleidsadviezen hebben we een nieuwe serie geïntroduceerd: Achtergronden. In deze serie worden de meer...

 10. Regionale huishoudensdynamiek

  In Noord-Nederland, Flevoland en Zeeland verlaten kinderen eerder het ouderlijk huis dan in de rest van Nederland. Dit komt doordat het voor jongeren in deze perifere gebieden lastiger is om op...