Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

10 resultaten
 1. Evaluatie City Deals

  In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken die worden...

 2. Steden en Rijk kunnen nog meer leren van experimenten in City Deals

  Het PBL heeft het instrument City Deals geëvalueerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met City Deals werken steden, het Rijk en andere (private) partijen samen aan innovaties...

 3. Verslag lezing Jason Shogren

  Verslag van de lezing die Jason Shogren op 2 juli 2015 hield voor de PBL Academie. Titel van zijn lezing: 'Behavioral Underpinnings of Environmental Policy'.

 4. Trendextrapolatiemodel voor vrachtautoparken

  Het aandeel van jonge vrachtauto’s in de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) van vrachtautoparken neemt sterk af dankzij de recente invoering van de euro-6 norm voor uitlaatgasemissies. Dit blijkt...

 5. Duurzame handelsketens onder de loep

  In 2013 gaf het PBL een publicatie uit over duurzame handelsketens. Daarin werd een toename geconstateerd van de marktaandelen van duurzame hernieuwbare grondstoffen, zoals koffie, cacao, hout, vis...

 6. Europese scorebord van het regionale concurrentievermogen

  Het Europese scorebord van het regionale concurrentievermogen is een website voor het analyseren van de concurrentiepositie van Nederlandse en Europese regio’s. Voor 256 Europese regio’s is in...

 7. Nieuwe website maakt concurrentiepositie van Europese regio’s inzichtelijk

  Wat is de belangrijkste afzetmarkt voor de hoog-technologische industrie in Noord-Brabant? Met welke regio’s concurreert de financiële en zakelijke dienstverlening in Noord-Holland? Wat zijn de...

 8. Verduurzaming van internationale handelsketens

  De marktaandelen van geïmporteerde producten die zijn voorzien van een duurzaamheidskeurmerk, zijn in Nederland in de afgelopen decennia substantieel gestegen. Maar er is geen eenduidig beeld van...

 9. Kritiek FEHAC gebaseerd op verouderde cijfers

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek verricht dat resulteerde in het rapport Milieueffecten van Oldtimers (...

 10. Enquête naar wetenschappelijke opinies over klimaatverandering

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert, in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de Universiteit van Queensland, Australië, een onderzoek uit naar...