Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

23 resultaten
 1. Evaluatie City Deals - vervolg

  In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken. Deze worden...

 2. People and the Earth

  With the adoption of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, the world committed to an economically, socially, and environmentally sustainable world. The corresponding objectives, laid down...

 3. Evaluatie City Deals

  In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken die worden...

 4. Steden en Rijk kunnen nog meer leren van experimenten in City Deals

  Het PBL heeft het instrument City Deals geëvalueerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met City Deals werken steden, het Rijk en andere (private) partijen samen aan innovaties...

 5. Van iedereen hetzelfde naar iedereen genoeg?

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) denkt na over een herziening van de financiële verhoudingen tussen Rijk en regio, in het bijzonder over de verdeling van het gemeentefonds. Op verzoek...

 6. Veel kilometers buiten de stad

  wordt niet in beslag genomen door de treinrit zelf, maar door de rit naar het station toe en vanaf het ...
 7. Luchtverontreinigende stoffen in de Nationale Energieverkenning 2015

  Dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015 beschrijft hoe de ramingen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen daarin tot stand zijn gekomen. De ramingen geven een...

 8. Verkeer en vervoer in de Nationale Energieverkenning 2015

  Dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015 beschrijft hoe de projecties daarin tot stand zijn gekomen van het energiegebruik en de emissies van verkeer en vervoer. Ook...

 9. Veel kilometers buiten de stad, veel reistijd binnen de stad

  Afstanden buiten de stad worden vaak afgelegd met de trein of met de auto. Een relatief groot deel van de reistijd met de trein wordt niet in beslag genomen door de treinrit zelf, maar door de rit naar het station toe en vanaf het eindstation naar de bestemming. Voor het autoverkeer geldt een ...
 10. Effecten van autodelen op mobiliteit en CO2 uitstoot

  Nederland telt naar schatting 90.000 autodelers. Uit onderzoek van het PBL blijkt dat bijna een derde van deze autodelers de eigen auto wegdoet of geen (extra) auto aanschaft. In het laatste geval...