Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

318 resultaten
 1. Nederland Verbeeld - een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving

  In ‘Nederland Verbeeld - een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving’ geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een visuele presentatie van feiten en cijfers op drie domeinen:...

 2. PBL ondersteunt klimaatconferentie in Katowice (COP24)

  De VN-klimaatconferentie in het Poolse Katowice (de 24 e conference of parties , COP24) geldt als de volgende stap voor regeringen om de klimaatafspraken in het Parijs-akkoord om te zetten in...

 3. Is er voldoende groen voor recreatie rond de Nederlandse steden?

  Momenteel is er niet voldoende groen rond de 30 grootste steden van Nederland, de zogenaamde G30. Er is meer vraag dan aanbod. Er zijn wel plannen om de hoeveelheid groen rond de steden uit te breiden. Een optimale uitvoering van de voorgestelde taakstelling grootschalig groen om steden zal echter ...
 4. Parijsakkoord en luchtvaart

  Deze notitie schetst aan de hand van meerdere scenario’s wat het Parijse klimaatakkoord kan betekenen voor de omvang van de luchtvaart via Nederland. Welke gevolgen precies zullen optreden, is...

 5. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Landbouw en Landgebruik

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector landbouw en landgebruik. De analyse verkent wat het effect is van de...

 6. Beleidsbrief landschapsinclusief denken en doen

  De transities waar Nederland voor staat – de energietransitie, de klimaatadaptatie, de heroriëntatie van de landbouw, de voortgaande verstedelijking en natuurontwikkeling – en de daaruit...

 7. Blog Energiepodium: Vergeet luchtkwaliteit niet: denk ook aan houtstook van particulier

  Vorig jaar bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een studie uit over de kosten van milieuschade in ons land. Hieruit bleek dat, enigszins afhankelijk van hoe je rekent, de milieukosten...

 8. Analyse ontwikkeling Energierekening

  Het PBL heeft na verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geanalyseerd hoe de gemiddelde energierekening uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) zich richting 2020 zou...

 9. Effect van Brexit op concurrentiepositie bedrijven verschilt sterk per bedrijfstak

  De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit) zal een groot effect hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Dat verschilt echter per bedrijfstak en provincie. De...

 10. Transities, Ruimteclaims en Landschap

  Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit...