Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

7 resultaten
 1. QuickScan Hoofdlijnennotitie Ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland

  Provincies en Rijk zetten met de Hoofdlijnennotitie een nieuwe lijn uit voor het natuurbeleid. Met de jaarlijkse 200 miljoen euro uit het Regeerakkoord VVD-PvdA, extra geld van de provincies en...

 2. Interdepartementale kenniskamer 'Strijd om wat de aarde te bieden heeft'

  Op dinsdag 9 oktober 2012 vond in Den Haag de interdepartementale kenniskamer 'Strijd om wat de aarde te bieden heeft' plaats. Het PBL schreef voor deze kenniskamer een inleidende notitie...

 3. De effecten van keuzes in natuurbeleid

  De Natuurverkenning 2011 vergelijkt vier toekomstoriëntaties voor de natuur in Nederland, met behulp van de MCKBA-evaluatiemethode. De oriëntaties verschillen sterk qua monetaire kosten en baten...

 4. Oppervlakte natuur toegenomen, maar realisatie EHS stagneert

  Wereldwijd neemt de oppervlakte natuurgebied af, maar in Nederland is dat oppervlak sinds 1990 toegenomen. Dit houdt verband met de aanleg van nieuwe natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en...

 5. Kansen voor EHS onbenut. Decentralisatie natuurbeleid nog geen succes

  De aankoop van nieuwe natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) stagneert. Er wordt te weinig grond aangekocht voor nieuwe natuur terwijl de herinrichting voor de wel verworven gronden...

 6. Dure grond als indicator voor functieverandering. Planologische duidelijkheid leidt tot matiging grondprijs

  De agrarische grondprijs is – mits gebruikt samen met andere informatie - een bruikbare indicator voor toekomstige veranderingen in ruimtegebruik. Het blijkt dat de agrarische grondprijs in 1998...

 7. Werkgelegenheidsgroei op bedrijventerreinen

  Bedrijventerreinen herbergen een derde van alle werkgelegenheid in Nederland. Bij bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen, is de werkgelegenheidsgroei tussen 1999 en 2006 gemiddeld...