Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

3 resultaten
  1. Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie?

    Deze notitie brengt in beeld in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te...

  2. De discontovoet voor natuur, de relatieve prijsstijging voor ecosysteemdiensten

    In 2015 adviseerde de werkgroep discontovoet dat natuureffecten zwaarder moeten worden meegewogen in maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s). In deze beleidsbrief geeft het PBL een...

  3. Scenario's voor duurzame energie in verkeer en vervoer; beoordeling op verschillende criteria voor duurzaamheid

    Dit rapport geeft een inschatting van het technisch potentieel op lange termijn van drie duurzame energiebronnen (biomassa, CO 2 -opslag, zon/wind/water) om de mondiale CO 2 -emissies met meer...