Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

8 resultaten
 1. Mogelijke economische gevolgen van herziening Europees emissiehandels-systeem voor Nederland en de EU

  De voorstellen van de Europese Commissie voor herziening van het Europese emissiehandels-systeem brengen broeikasgasemissies verder naar beneden. Deze herziening brengt extra kosten met zich mee...

 2. Sectordoelen voor niet-ETS-broeikasgasemissies in 2030

  Nederland staat een EU-verplichting te wachten voor de broeikasgasemissies in 2030 die niet onder het Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Waarschijnlijk zal dit weinig extra inspanningen vergen...

 3. Beleidsscenario’s van toekomstige demografische ontwikkelingen in Europa

  In het kader van het programma ESPON 2013 (onderzoeksprogramma voor ruimtelijke ontwikkeling en beleid op Europees niveau) is in de scenariostudie DEMIFER ( Demographic and Migratory Flows...

 4. Minder geurhinder maar doel blijft buiten bereik

  In 1995 heeft het geurbeleid in Nederland vorm gekregen. Het bereiken van de doelstelling, maximaal 12% geurgehinderden in 2000 en geen ernstige geurhinder in 2010, is vooral een...

 5. Ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer: Programma Beheer en Staatsbosbeheer 2000-2006

  Het gaat beter met de natuur, behalve in het agrarisch gebied. Agrarisch natuurbeheer kan effectiever zijn voor landschapsbehoud als het zich sterker richt op nationale landschappen. Voor...

 6. Nieuwbouw in beweging

  Het Vinex-beleid, dat erop gericht is de mobiliteit in te dammen, kan betrekkelijk succesvol genoemd worden. Ondanks reizen bewoners van nieuwbouwwijken relatief veel. Deze hoge mobiliteit is niet...

 7. Kennis op de kaart

  Het huidige overheidsbeleid legt een te eenzijdig accent op onderzoek en ontwikkeling (R&D: Research and Development ) in de industrie als motor voor de kenniseconomie. In de moderne...

 8. Environmental Balance 2004. The State of the Dutch environment

  Environmental Balance 2004 describes trends in the environment in the Netherlands and the effectiveness of the policies pursued. It also evaluates the degree to which the goals of environmental...