Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

62 resultaten
 1. Emissiefactoren 2013

  TNO en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) publiceren jaarlijks cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren...

 2. Verkenning van elektrische vervoersconcepten in Nederland

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) hebben een verkennende kwalitatieve studie gedaan naar concepten voor elektrisch vervoer die door...

 3. Wissels omzetten

  Het is tijd voor een herijking van het Nederlandse milieubeleid. Willen we de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw structureel aanpakken, dan zullen overheden, in samenspraak met burgers en...

 4. Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies voor een Herijkte EHS

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt voor de toedeling van middelen aan de provincies voor het realiseren van een (kleinere) herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te laten afhangen...

 5. Veerkracht waar mogelijk

  Het Deltaprogramma lijkt kansen te laten liggen. Uitgevoerde ontwerpverkenningen laten zien dat klimaatadaptatie grote kansen biedt voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland....

 6. Toets PBL herijking Ecologische Hoofdstructuur Gelderland

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van de provincie Gelderland de doorrekening van Alterra (onderdeel van Wageningen UR University & Research centre ) van de herijkte...

 7. Trends in fijn stof

  De trend in fijn stof (PM 10 ) en zijn belangrijkste samenstellende componenten zijn niet in tegenspraak met de geregistreerde ontwikkelingen in de emissies. Hoewel er op het oog een contradictie...

 8. Ruimtelijke ontwikkelingen in de stad zijn grotendeels in lijn met beleid

  De stedelijke ontwikkelingen tussen 2000 en 2006 zijn grotendeels in lijn met de doelstellingen van het ruimtelijk beleid: bundeling en verdichting van voortgaande verstedelijking.

 9. Verdwijnen agrarisch landschap niet onontkoombaar

  Huizen, bedrijven, wegen maar ook kassen en megastallen bedreigen het typisch Nederlands boerenlandschap. Met ruimtelijk beleid kunnen nationale landschappen beschermd worden door de inzet van de...

 10. Ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied; dynamiek stedelijke milieus 2000-2006

  De stedelijke ontwikkelingen tussen 2000 en 2006 zijn grotendeels in lijn met de doelstellingen van het ruimtelijk beleid: bundeling en verdichting van voortgaande verstedelijking. Veel...