Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

62 resultaten
 1. De staat van de ruimte 2010: de herschikking van stedelijk Nederland

  Stedelijk Nederland verandert in rap tempo. Steeds minder is de stad een afgebakend bebouwd gebied, met een enkel centrum als focus. In plaats daarvan ontstaat een stedelijk gebied met een grote...

 2. De relatie tussen aerosol optische dikte en PM2.5 in Nederland - SATLINK eindrapport

  Dit rapport beschrijft een verkennende studie naar het gebruik van satellietgegevens voor het bestuderen van de fijnere fractie van fijn stof (PM 2.5 ). Satellietinstrumenten meten niet direct PM...

 3. Natuurbalans 2006: Platteland steeds meer verstedelijkt

  Het typisch Nederlandse open landschap verdwijnt, het platteland krijgt steeds meer een stedelijke uitstraling. Het bebouwde gebied is de afgelopen 15 jaar met ruim 20% toegenomen, wat ten koste...

 4. Krachtwijken met karakter

  De veertig 'krachtwijken' beschikken over stedenbouwkundige kwaliteiten die bij mogelijke herstructureringen benut kunnen worden om de woonmilieus in de wijken te verbeteren, economische...

 5. Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2007-2025: belangrijkste uitkomsten

  In 2008 hebben het PBL en het CBS voor de tweede keer de regionale bevolkings- en allochtonenprognose uitgebracht. De prognose is gemaakt met het model PEARL en geeft een beeld van de gemeentelijke...

 6. Regionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognose 2007-2025

  Inzicht in regionale bevolkings- en huishoudensontwikkelingen is van belang voor organisaties die zich bezighouden met de planning van woningen, scholen en andere voorzieningen. In Regionale...

 7. Schalen naar gedetailleerd niveau van mondiale milieuscenario's

  Mondiale milieuscenario's wordt typisch gemaakt met behulp van modellen met zo'n 10-20 mondiale regio's als geografisch detailniveau. Studies die de informatie van deze scenario...

 8. Onderbouwing van het referentiescenario voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Rapportage 2007

  De salderingstool die in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is ontwikkeld, wordt gevoed met onder andere twee sets grootschalige concentratiekaarten van...

 9. Achtergronden: Regionale woningmarktgebieden

  Wanneer maatregelen worden getroffen om de Nederlandse woningmarkt beter te laten functioneren, moet rekening worden gehouden met de regionale diversiteit van de woningmarkt: de problematiek is...

 10. Beleidsadvies: Ruimtelijke-effectanalyses van EU-beleid: een leidraad

  Om beter inzicht te krijgen in de ruimtelijke effecten van het EU-beleid, heeft de minister van VROM het Ruimtelijk Planbureau (RPB)gevraagd een methodiek te ontwikkelen die kan helpen in te...