Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

62 resultaten
 1. Achtergronden: Transformatie van woonwijken met behoud van de stedenbouwkundige identiteit

  In het verleden is bij transformatieprocessen te weinig voortgebouwd op de bestaande ruimtelijke identiteit van wijken. Architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden gingen...

 2. Achtergronden: Verhuizing van bedrijven en groei van werkgelegenheid

  Werkgelegenheidsoverwegingen spelen een belangrijke rol in het gemeentelijk economisch beleid. Daarvan is het binnenhalen van nieuwe bedrijven en kantoren een belangrijk onderdeel. Er is echter...

 3. Perspectieven voor de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland

  Het lijkt mogelijk om de Europese doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland te realiseren. Maar dit vereist een verbetering van de milieu-, water- en ruimteomstandigheden....

 4. Beleidsadvies: Een nieuwe stedelijke agenda

  Een nationaal en lokaal beleid gericht op vermindering van de grootstedelijke problemen blijft zinvol; ook na 2009, wanneer het huidige grotestedenbeleid ten einde loopt. Wel is het beter de...

 5. Achtergronden: Het nieuwe ommeland

  Naast de gebruikelijke studies die het Ruimtelijk Planbureau (RPB) sinds 2002 uitbrengt en de beleidsadviezen hebben we een nieuwe serie geïntroduceerd: Achtergronden. In deze serie worden de meer...

 6. Beleidsadvies: De ruimtelijke vraagstukken van de toekomst voor de beleidsagenda van nu

  De druk op de ruimte in Nederland zal de komende decennia verder toenemen. Met name in de Randstad is dit het geval, als gevolg van een stijgende woningvraag, toenemende automobiliteit en...

 7. Regionale huishoudensprognose 2005-2025

  De komende twintig jaar neemt het aantal alleenstaanden naar verwachting met 800.000 toe tot 3,3 miljoen. Die toename doet zich in vrijwel alle gemeenten voor. Op dit moment wonen alleenstaanden...

 8. Duurzame kwaliteit van leven: een kwestie van kiezen

  Duurzaamheid gaat over de vraag of de huidige ontwikkeling van de wereld kan worden voortgezet. Het antwoord is afhankelijk van maatschappelijke opvattingen over de kwaliteit van leven en de...

 9. Hoe staat het met verkeer en luchtkwaliteit in 2040?

  Aan de hand van vier scenario’s voor Nederland wordt een beeld geschetst van verkeer en luchtkwaliteit in 2040. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de rol en invloed van verkeers-gerelateerd...

 10. De consequenties van de Europese bodemrichtlijn voor het Nederlandse beleid

  De Europese Commissie heeft een voorstel voor een kaderrichtlijn voor bodembescherming uitgebracht. Veel uitgangspunten daarin sluiten aan op het Nederlandse bodembeleid. De brede kaders van de...