Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

62 resultaten
 1. Betaalbaarheid van koopwoningen en het ruimtelijk beleid

  Nieuwe koopwoningen moeten vooral worden gebouwd in de economische groeiregio's van Nederland. In deze regio's, met name in de economische groeicentra in de Randstad, is de vraag naar...

 2. EDACS: Europese Depositie kaarten van verzurende componenten op kleine schaal. Model beschrijving en voorlopige resultaten

  Om de effecten van verzurende stoffen op ecosystemen te beschrijven moet de depositie van deze stoffen ook op een voor ecosystemen relevante schaal (typisch enkele kilometers) zijn gegeven. De...

 3. Regionale bevolkings- en allochtonenprognoses 2005-2025

  De komende twintig jaar neemt het aantal inwoners van Nederland met 600 duizend toe tot 16,9 miljoen. De groei zal vooral plaatsvinden in Noord- en Zuid-Holland en in Flevoland. De huidige afname...

 4. Technische beschrijving van het RIVM trajectorie model

  In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het RIVM trajectoriemodel. Dit model wordt zowel voorwaarts als achterwaarts in de tijd gebruikt respectievelijk om na te gaan waar...

 5. Het gras bij de buren

  De ruimteclaims op de waardevolle groene genieden in Nederland nemen toe. Hierdoor is er behoefte aan duidelijke visie op de bescherming van deze gebieden. Daarvoor kan heel goed inspiratie worden...

 6. GLOBETOX, het modelleren van micro-verontreinigingen op mondiale schaal

  De technische details van GlobeTox, een verspreidingsmodel voor toxische stoffen in het milieu, zijn beschreven. GlobeTox is ontwikkeld om als toxische stoffenmodule te functioneren binnen het...

 7. Scenario's in kaart

  Modellen voor ruimtegebruik zijn van belang om inzicht te krijgen in de ruimtelijke gevolgen van beleidsvoornemens of ruimtelijke ingrepen. Ontwerp kan daarbij inspirerende beelden opleveren die...

 8. Tweede woningen in het buitenland

  Niet alle tweede woningen in ons land zijn in het bezit van Nederlanders. Ook buitenlanders bezitten hier een tweede woning voor recreatief gebruik. Omgekeerd staan er ook veel tweede woningen van...

 9. Ontwikkelingsplanologie

  Terecht wordt de ontwikkelingsplanologie steeds vaker omarmd als planningspraktijk naast de traditionele toelatingsplanologie. De toepassing van ontwikkelingsplanologie is echter geen eenvoudige...

 10. Ruimte in debat 2003/05

  ‘Weidewinkels’ en ‘ shopping malls – de mammoetsupermarkten en winkelcentra buiten de stad met legio parkeerplaatsen. In het buitenland zijn deze fenomenen wijd verbreid, in Nederland zijn zij...