Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

14 resultaten
 1. Analyse van het Sturingsvraagstuk en Handelingsperspectief van de Meststoffenwet

  Op 30 maart 2017 publiceerde het PBL het Syntheserapport van de Evaluatie Meststoffenwet met daarin hoofdstuk 9 Handelingsperspectieven voor een effectiever en efficiënter nutriëntenbeleid. Dit...

 2. Kennis over eco-technologie

  In ‘Kennis over eco-technologie’ onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de specialisaties van Nederlandse regio’s op het gebied van eco-technologie en in hoeverre dit soort regionale...

 3. Circulaire economie: Innovatie meten in de keten

  Hoe de voortgang van een transitie naar een circulaire economie (CE-transitie) in productketens kan worden gemeten is een belangrijke vraag. Het PBL heeft samen met de Universiteit Utrecht een...

 4. Luchtverontreinigende stoffen in de Nationale Energieverkenning 2015

  Dit achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015 beschrijft hoe de ramingen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen daarin tot stand zijn gekomen. De ramingen geven een...

 5. De innovatieve stad

  Steden zijn ambitieus bij het initiëren van verregaande innovatie. Denk daarbij aan het opzetten van living labs en proeftuinen. Het essay ‘De innovatieve stad’ van PBL-onderzoeker David Hamers...

 6. Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte: een handreiking

  Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft op basis van jarenlange ervaring met het maken van toekomstscenario’s een handreiking geschreven. Deze handreiking geeft een overzicht van de...

 7. Evaluatie Meststoffenwet 2012

  Mede dankzij de inzet van de boeren is onder invloed van het mestbeleid de waterkwaliteit tot ongeveer 2003 verbeterd. Daarna verbeterde de waterkwaliteit nog maar beperkt. Momenteel voldoet op...

 8. Perspectief voor ontmoeting tussen wetenschap en beleid

  Werk maken van duurzame verstedelijking vergt nieuwe planningspraktijken, waarin kleinere en grotere transformaties voorop staan. Belangrijke onderdelen van de nieuwe planningspraktijken zijn...

 9. Tussenstand van een aantal onderdelen uit het werkprogramma Schoon en Zuinig

  De emissiereducties en het aandeel hernieuwbare energie in de jaren 2011 en 2020 zijn waarschijnlijk minder groot dan door het Kabinet voor de beleidsonderdelen verkeer en vervoer, broeikasgassen,...

 10. Regionale kennisnetwerken en innovatie

  Bedrijven verwerven belangrijke en meer specialistische kennis vooral buiten de eigen regio. Bedrijven verschillen sterk in het aangaan van kenniscontacten. Vooral bedrijven met relatief veel hoger...