Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

166 resultaten
 1. Hoe verder na de klimaattop?

  In de februari-editie van het VVM-blad Milieu (netwerk van milieuprofessionals) presenteren PBL-onderzoekers de uitkomsten van de klimaattop in Parijs. Men concludeert dat de uitkomsten als een...

 2. Bodem- en watersysteem: cruciaal voor biobased economy

  Duurzaamheid is in een ' biobased economy ' een belangrijk begrip, zowel bij het gebruik van de biomassa als in de productieketen. Het bodem- en watersysteem speelt een essentiële rol...

 3. Kwaliteit woonomgeving bepaalt groot deel van huizenprijs

  De kwaliteit van de woonomgeving heeft een belangrijke invloed op de prijs van koop- woningen. Met name in de stad, maar ook op het platteland, bepaalt de omgeving voor meer dan de helft de prijs...

 4. De prijs van de plek

  De kwaliteit van de woonomgeving heeft een belangrijke invloed op de prijs van koop- woningen. Met name in de stad, maar ook op het platteland, bepaalt de omgeving voor meer dan de helft de prijs...

 5. Ruimte lokaliseren in stedelijk gebied: ruimtelijke dichtheden en functiemenging

  In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is er schaars. Om die ruimte te lokaliseren en zo...

 6. Langer zelfstandig wonende ouderen verduurzamen hun huis niet zomaar

  Van ouderen wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht, bijvoorbeeld in de organisatie van hun zorg en ondersteuning. Ouderen moeten daarnaast aan de slag met het verduurzamen van hun woningen....

 7. Parijsakkoord en luchtvaart

  Deze notitie schetst aan de hand van meerdere scenario’s wat het Parijse klimaatakkoord kan betekenen voor de omvang van de luchtvaart via Nederland. Welke gevolgen precies zullen optreden, is...

 8. Oratie Edwin Buitelaar Verstedelijking verklaard

  Op 15 mei 2019 hield Edwin Buitelaar zijn inaugurele rede bij de aanvaardiging van de door het PBL ingestelde leerstoel Land and Real Estate Development aan de Universiteit Utrecht.

 9. Effect voorstellen CO2-heffing

  CO 2 -beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als in de plannen van het kabinet. De mogelijke...

 10. Toenemende waterrisico’s staan duurzame ontwikkeling in de weg

  Waar zal te veel, te weinig of te vies water in 2050 impact hebben op het leven van mensen? Wat betekenen de groeiende wereldbevolking, verdere verstedelijking en klimaatverandering voor deze...