Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

165 resultaten
 1. Circulaire economie, de fysieke omgeving en omgevingsbeleid

  Dit onderzoek gaat over relaties tussen de circulaire economie, de fysieke omgeving en omgevingsbeleid. De verandering van de traditionele lineaire economie (met take-make-waste) naar een...

 2. Kantorenleegstand, incentives en huurprijzen

  Dit paper toont op basis van een statistische analyse dat beleggers en ontwikkelaars een toename van de kantorenleegstand beantwoorden met het verstrekken van huurincentives in plaats van het...

 3. 'Brede welvaart' in het onderzoek van het PBL

  Een commissie van de Tweede Kamer heeft onderzoek gedaan naar brede welvaart en hiervoor PBL gevraagd om een overzicht op te stellen van reeds beschikbare kennis en relevante ontwikkelingen. De...

 4. Reactie PBL op Voorontwerp Klimaatwet GroenLinks en PvdA

  Het PBL is gevraagd om te reageren op het Voorontwerp van de Klimaatwet van GroenLinks en de PvdA. Deze reactie is op 22 februari verzonden aan de fractievoorzitters Klaver en Samsom.

 5. Concurrentiekracht van polycentrische steden

  Door hun concurrentieposities te versterken kunnen steden en regio’s meer economische groei realiseren. Dit is niet alleen van belang voor de ontwikkeling van deze steden maar ook voor de...

 6. Vormgeving van de energietransitie

  Het jaar 2050 lijkt nog ver weg, maar het klimaatdoel is ambitieus en de tijd die nodig is voor ingrijpende veranderingen in winning, transport en gebruik van energie is krap. Het PBL laat zien hoe...

 7. Energietransitie: zoektocht met een helder doel

  Nederland is op weg naar een duurzame toekomst en als belangrijk onderdeel daarvan naar een duurzaam energiesysteem. In dat veranderingsproces moeten telkens afwegingen worden gemaakt; afwegingen...

 8. De natuur als partner bij klimaatadaptatie: een procesevaluatie van tien klimaatbufferprojecten

  De natuur kan een rol spelen in het aanpassen van gebieden aan de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door ecosysteemdiensten zoals opvang en berging van water. Als onderdeel van het...

 9. Nederland klaar voor klimaatadaptatie met natuur?

  De natuur kan een rol spelen in het aanpassen van gebieden aan de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door ecosysteemdiensten zoals opvang en berging van water. Zulke natuurinclusieve...

 10. Verslag lezing Jason Shogren

  Verslag van de lezing die Jason Shogren op 2 juli 2015 hield voor de PBL Academie. Titel van zijn lezing: 'Behavioral Underpinnings of Environmental Policy'.