Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

165 resultaten
 1. De Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening

  Vrijwel het hele Nederlandse grondgebied wordt gedekt door één of meer Europese beleidskaders, ondanks het gegeven dat de EU formeel geen ruimtelijk beleid heeft. Daarmee is ‘Europa’ van groot...

 2. Climate Dialogue heropend met discussie over klimaatgevoeligheid

  Na een stilteperiode van negen maanden is het klimaatdiscussieplatform Climate Dialogue heropend, een internationale blog waarop onderzoekers op uitnodiging over controversiële klimaatonderwerpen...

 3. Reflectie op programma Van Afvalstof Naar Grondstof

  Met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) beoogt het kabinet de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Op verzoek van het ministerie van IenM heeft PBL gekeken of VANG hier...

 4. Marktstabiliteitsreserve in het Europese emissiehandelssysteem

  Door het aanbod van emissierechten meer in balans te brengen met de vraag beoogt de Europese Commissie het Europese emissiehandelssysteem (ETS) in 2021 structureel te versterken. Een zogenoemde...

 5. Leren door doen - Overheidsparticipatie in een energieke samenleving

  In 2011 publiceerde PBL het signalenrapport De Energieke Samenleving. Belangrijke notie daarin is dat de overheid veel meer gebruik moet maken van de energie en de creativiteit van de samenleving...

 6. Veel kansen om aantallen slachtoffers bij overstromingen terug te dringen

  Er zijn concrete mogelijkheden om het aantal slachtoffers bij dijkdoorbraken en overstromingen in Nederland fors te beperken. Deze mogelijkheden worden in het waterveiligheidsbeleid nog nauwelijks...

 7. De veerkracht van regionale arbeidsmarkten

  Wat gebeurt er bij een economische schok, zoals een groot bedrijf dat de deuren moet sluiten of fors moet inkrimpen, of een hele sector die in zwaar weer verkeert? De veerkracht van regionale...

 8. Kleine kansen - grote gevolgen

  Nederland is een veilige delta en de kans op overstromingen is klein. Toch zijn in Nederland overstromingsrampen met vele duizenden slachtoffers niet uit te sluiten. De afgelopen twee jaar heeft...

 9. Windenergie. Argumenten bij vijf stellingen

  In de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening is in Nederland een prominente plaats ingeruimd voor windenergie. Dit maakt veel gemoederen los, zowel bij voor- als tegenstanders. Deze policy...

 10. Concurrerend gebruik van landbouwgrond: bio-energie versus dierlijke producten

  De oppervlakte landbouwgrond op de wereld is beperkt. Dat roept de vraag op waarvoor we die grond het beste kunnen inzetten. Een halvering van de Nederlandse vlees- en zuivelconsumptie kan een...