Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

165 resultaten
 1. Toelichting workshop 15: Ruimte voor open data

  van gegevens, is gemakkelijke toegang tot die gegevens van groot belang. Ook de eigen gegevens stelt ...
 2. Toelichting workshop 10: Uitdagingen en dilemma’s bij groenblauwe gebiedsontwikkeling

  zelforganisatie van groot belang voor natuur en landschap. Zelforganisatie in de natuur is de situatie waarin ...
 3. Diversifiëring economie vergroot veerkracht regio Rijnmond

  De minder gunstige sectorstructuur van de regio Rijnmond vermindert de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. Om het weerstandsvermogen te versterken, is het voor bedrijven die actief zijn in...

 4. Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse

  In deze 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)' werken het CPB (Centraal Planbureau) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de MKBA uit en maken deze in...

 5. Aanpassen met beleid. Bouwstenen voor een integrale visie Klimaatadaptatie

  De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft mede namens de minister de Tweede Kamer toegezegd een integrale Klimaatagenda Mitigatie/Adaptatie op te stellen. In de Klimaatagenda...

 6. Vergroenen en verdienen; op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal er fors ingezet moeten worden op vergroening. Concurrerende landen om ons heen zijn hier al verder in en richten hun...

 7. Second opinion bij ‘Verkenning Maatschappelijke Kosten en Baten van De Olympische Spelen en Paralympische Spelen 2028 in Nederland’

  De minister van VWS heeft aan Rebel en Arup gevraagd een evaluatie-instrument te ontwikkelen waarmee de kosten en baten van de, mogelijk in Nederland te houden, Olympische en Paralympische Spelen...

 8. Nieuwe Steden in de Randstad

  Deze publicatie bespreekt het heden en verleden van de zogenaamde 'groeikernen' en verkent hun toekomst. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkelingen vanuit het perspectief...

 9. Concurrentiepositie van Nederland vraagt om regionaal beleid

  Het kabinet wil in 2040 tot de top 10 van concurrerende landen van de wereld behoren. Daartoe stimuleert het de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven, en daarmee de groei van de Nederlandse...

 10. Nulmeting Monitor Instructuur en Ruimte: effect nationaal beleid

  De Monitor Infrastructuur en Ruimte geeft de stand van zaken weer voor de dertien nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), en schetst waar mogelijk ook de...