Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

165 resultaten
 1. Voetafdruk van Nederlandse consumptie ligt vooral in het buitenland

  De hoeveelheid land die nodig is voor de Nederlandse consumptie bedraagt ongeveer drie keer het landoppervlak van Nederland. Van het land dat in gebruik is voor deze Nederlandse voetafdruk ligt een...

 2. Samenhang in de Delta: op weg naar een integrale visie en goed afgestemde investeringsbeslissingen

  Integraal werken geeft betere oplossingen en kan geld opleveren als de samenhang tussen economie, veiligheid, recreatie en natuur inhoudelijk én in de tijd goed in beeld is gebracht. Hiervoor is...

 3. Plannen voor de stad

  In de publicatie Plannen voor de Stad beschrijven CPB (Centraal Planbureau) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) twee nieuwe analyse-instrumenten, de planobjectivering en de agglomeratie-...

 4. Effecten van klimaatverandering in Nederland 2012

  Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in Nederland lijken beheersbaar. De meeste veranderingen doen zich geleidelijk voor, zodat burgers, bedrijven en overheden zich...

 5. Wat is grondeigendom?

  hij wil. Die grenzen worden vooral bepaald door het publiek- en privaatrecht, en ze zijn van groot belang; het eigendomsrecht is niet onbeperkt. Publiekrechtelijk zijn er bijvoorbeeld bestemmingsplannen ...
 6. Interdepartementale kenniskamer 'Strijd om wat de aarde te bieden heeft'

  Op dinsdag 9 oktober 2012 vond in Den Haag de interdepartementale kenniskamer 'Strijd om wat de aarde te bieden heeft' plaats. Het PBL schreef voor deze kenniskamer een inleidende notitie...

 7. De ratio van ruimtelijk-economisch topsectorenbeleid

  Het topsectorenbeleid richt zich op de sectoren die belangrijk zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Dat zijn bijvoorbeeld sectoren met een hoge kennisintensiteit en export-oriëntatie....

 8. Effecten van de staatssteunregeling voor de middeninkomens op de woningmarkt – een simulatie

  Sinds 1 januari 2011 zijn woningcorporaties verplicht om 90 procent van de vrijkomende huurwoningen met een huurprijs tot 652 euro toe te wijzen aan huishoudens met een laag inkomen (tot 33.614...

 9. Mobiliteit: Beleidsevaluaties

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet onderzoek naar de relatie tussen mobiliteit, milieu, natuur en ruimte. Een belangrijke taak van het planbureau is het evalueren van het rijksbeleid op...

 10. Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012: nulmeting

  Hoe staat het met de concurrentiekracht van Nederland? Verbetert de bereikbaarheid? Is de omgeving leefbaar en veilig? De Monitor Infrastructuur en Ruimte laat zien in hoeverre deze doelen uit de...