Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

11 resultaten
 1. Landschap in maatschappelijke kosten-batenanalyses

  Bij besluitvorming over ingrijpende ruimtelijke investeringen worden maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) gehanteerd. De inbreng van landschapsexpertise hierin kan op twee manieren...

 2. Kortetermijnramingsmodel voor het bezit en gebruik van personenauto’s in Nederland

  Dieselauto’s verdwijnen sneller uit het autopark dan benzineauto’s. Daarom werkt invoering van nieuwe technologie om emissies te reduceren in het dieselautopark sneller door dan in het...

 3. Is het Nationaal Hydrologische Instrumentarium gereed voor het voorspellen van natuureffecten?

  Grondwatermodellen worden doorgaans geijkt op en gevalideerd aan stijghoogten die gemeten zijn in peilbuizen en, in het gunstige geval, ook aan gemeten balanstermen, zoals afvoeren en...

 4. Verdichting heeft een grens

  De huidige ambities van het rijk om steden meer te verdichten, lijken op gespannen voet te staan met de woonwensen van de consument. Dichtbebouwde woonomgevingen worden immers negatiever beoordeeld...

 5. De waarde van de kantooromgeving. Effecten van omgevingskenmerken op de huurprijzen van kantoorpanden

  Aan wat voor kantoorlocatie geven bedrijven de voorkeur? Met andere woorden: voor welke kantoor- en omgevingskenmerken zijn ze bereid meer te betalen? Uit onderzoek van het PBL blijkt dat bedrijven...

 6. Toetsen van bouwmaterialen aan normen en eisen

  In de ministeriële regeling (MR) bij het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (BB) wordt beschreven hoe bouwmaterialen dienen te worden getoetst; het zo genaamde...

 7. Kartering van de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen

  Het Milieu- en Natuurplanbureau gebruikt vaak eenvoudige indicatoren om de voortgang van beleid te volgen. Deze paper beschrijft hoe een dergelijke indicator kan worden afgeleid uit de resultaten...

 8. GW_VOL; De EXPECT grondwaterstanden module

  Als onderdeel van het integrale milieu-model EXPECT is een module ontwikkeld voor berekeningen van veranderingen in grondwaterstand en kwel, die het gevolg zijn van wijzigingen in...

 9. Een meetopstelling voor het monitoren van droge depositiefluxen van SO2 op lage vegetatie

  De verbeteringen van de meetopstelling die sinds 1987 operationeel is worden in dit rapport besproken. Verder worden de opstelling zelf en de nauwkeurigheid van de ermee bepaalde fluxen geëvalueerd...

 10. Regionale verschillen in migratie over korte afstand: een ruimtelijk interactiemodel

  Met behulp van het ruimtelijk interactiemodel kan de migratie over korte afstand worden geschat. Het artikel gaat niet zozeer over de migratie zelf, als wel over de werking van het model. Aan de...